TatilCity.NETTatilCity.NET

Konya Gezi Rehberi

Konya Gezi Rehberi
Konya Gezi Rehberi

Konya ili, İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, şehrin kendi adıyla anılan Konya bölümünde ve Anadolu Yarımadası'nın ortasında yer alır. İl topraklarının büyük bir bölümü İç Anadolu'nun yüksek düzlükleri üzerine kuruludur. Güney ve güneybatı bölümlerinin Akdeniz Bölgesi içinde bulunan Konya, göller hariç 38 bin 873 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip olan il konumunda olan ilde ortalama bin 16 metre yükseltidedir. Konya; doğudan Niğde, Aksaray batıdan Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, kuzeyden Ankara güneyden İçel, Karaman, Antalya illeri ile komşudur.

Ekonomik bakımından Türkiye’nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Konya ili, doğal ve tarihsel zenginlikleriyle öne çıkar. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı. Anadolu Selçukluların’ın ve Karamanoğulları’nın başkentliğini yapan Konya, aynı zamanda Türkiye’nin kayda değer sanayi kentleri arasındadır. Başka bir ifade ile ‘Anadolu Kaplanları’na ev sahipliği yapan kentin simgeleri içinde Mevlana Müzesi ve çift başlı kartal ve etli ekmek bulunur. Öte yandan 1875’te kurulan Konya Belediyesi, 1987’de çıkarılan yasa kapsamında ‘büyükşehir’ statüsüne kavuştu.

Doğa ve tarihin buluştuğu Konya ilçeleri

Halihazırda otuz bir ilçesi bulunan Konya’da, söz konusu ilçelerden üçü il merkezini meydana getiriyor.

Karatay

Merkez bucağına bağlı bir, Obruk bucağına bağlı 12, Yarma bucağına bağlı 11 köyü bulunan Karatay, il merkezini oluşturan ilçelerden biri konumundadır.

Meram

Merkez bucağına bağlı dört, Hatip bucağına bağlı 10, Hatunsaray bucağına bağlı 13, Kızılören bucağına bağlı sekiz köyü bulunan Meram, il merkezini meydana oluşturan ilçelerden biridir.

Selçuklu

Aşağıpınarbaşı bucağına bağlı 16 köyü bulunan Selçuklu ilçesi, yine il merkezini oluşturan üçüncü ilçedir.

Ahırlı

Ahırlı ilçesi toprakları dalgalı düzlüklerden oluşur. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede Çarşamba Suyu en önemli akarsudur. En önemli tarım ürünleri arasında nohut ve tahıl bulunur. Ovalık kesimin sulanabilen kısmında sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı da görülüyor.

Akören

Merkez bucağına bağlı sekiz köyü bulunan Akören ilçesinin toprakları orta yükseklikte dalgalı düzlüklerden oluşur. Tarım topraklarının sulanmasında May Barajı önemli bir işleve sahiptir. İlçenin yüksek kesimlerde ormanlık bölgelere rastlamak mümkündür. İlçe ekonomisinin ağırlıklı olarak tarıma dayalı olduğu Akören ilçesinde yetiştirilen başlıca tarım ürünleri ise; tahıl, pancar, kavun ve baklagillerdir. Çumra ilçesine bağlı bir bucak iken 19 Haziran 1987 tarihinde ilçe statüsüne kavuşan Akören, il merkezine 57 kilometre uzaklıktadır.

Akşehir

Merkez bucağına bağlı 25, Reis bucağına bağlı sekiz köyü bulunan Akşehir ilçe topraklarının batısında Sultan Dağları vardır. Akşehir Gölü’nün bir bölümü sınırlarına alan ilçenin doğusunda alüvyonlu topraklardan meydana gelen bereketli bir ova bulunur. İlçe ekonomisinin tarıma dayalı olduğu ilçede Adıyan Çayı, tarımsal sulamada etkilidir. İlçede yetiştirilen tarım ürünleri arasında şekerpancarı, haşhaş, buğday, sebze, meyve ve patates bulunur. Vişne ve salatalığı ile ünlü olan ilçede ayrıca Akşehir Gölü’nde tatlı su balıkçılığı da yapılır. Bölge halkı en çok turna ve sazan balıkları avlar. Bölgenin başlıca sanayi kuruluşları arasında süt ürünleri, yem ve alüminyum tel fabrikası yer alır. Öte yandan ilçe merkezi, Sultan Dağlarının doğu eteklerinde, Akşehir Gölü’nün, güneyi üzerine kuruludur. Konya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde yer alan Akşehir ilçesi, il merkezine 136 kilometre uzaklıktadır.

Altınekin

Merkez bucağına bağlı 20 köyü yer alan Altınekin toprakları genelde düzdür ve Altınekin Ovası üzerindedir. Tarıma dayalı ekonominin varlık gösterdiği ilçenin yüksek kesimlerinde hayvancılık da yapılır. İlçede en çok yetiştirilen tarımsal ürün ise buğdaydır. İlçe merkezi, Altınekin Ovası’nın batısında kuruludur. İl merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe, Cihanbeyli’ye bağlı bir bucak iken, 1987’de ilçe statüsüne kavuştu.

Beyşehir

Merkez bucağına bağlı 35, Doğanbey bucağına bağlı 11, Üzümlü bucağına bağlı beş köyü bulunan Beyşehir ilçe toprakları etrafı dağlarla çevrili düzlüklerden oluşur. İlçenin kuzey ve kuzeydoğusunda Sultan Dağları, doğusunda Erenler, güneybatı ve güneyinde Dedegöl Dağları vardır. İlçenin Beyşehir Gölü’ne bakan kesimlerinde karaçam, köknar, kızılçam, ardıç ve meşe ormanları bulunur. İlçenin başlıca akarsuları içinde Büyükköprü Çayı ve Büyük Çay’dır. Tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan Beyşehir’de yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, şekerpancarı ve haşhaştır. Meyveciliğin de geliştiği ilçede elma ve armut yetiştiriciliği yapılır. Yanı sıra madencilik de ilçede önemli gelir kaynaklarından biridir.

Bozkır

Merkez bucağına bağlı 32, Belören bucağına bağlı 14, Üçpınar bucağına bağlı 10 köyü bulunan ilçe toprakları Batı Torosların engebelendirdiği alan üzerine kuruludur. Batısında Büyükgözet, Esereyrek ve Yıldızlı Dağları, güneydoğusunda Esenler Dağı bulunan ilçenin özellikle güney doğusundaki dağlarında ormanlara rastlanır. İleçnin önemli akarsu olan Çarşamba Suyu, tarım topraklarının sulamasında önemlidir. İlçenin tarım ürünleri arasında tahıl ve nohut ilk sıralarda gelir. Sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yapıldığı ilçede bağcılık da önemli gelir kaynakları arasındadır. Seydişehir-Hadım karayolu yakınında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 119 kilometre uzaklıktadır.

Cihanbeyli

Merkez bucağına bağlı 14, Yeniceoba bucağına bağlı 11 köyü bulunan Cihanbeyli ilçe toprakları Cihanbeyli Platosu üzerinde kurulmuştur. Platonun alçaldığı kısımlarda Cihanbeyli Ovası karşımıza çıkar. İlçenin başlıca akarsuyu İnsuyu Deresi’dir ve Tuz Gölü’nün bir bölümü ilçe sınırları içindedir. İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır. İlçede öne çıkan tarım ürünleri arasında buğday ilk sıarda gelir. Hayvancılığında önemli bir gelir kaynağı olduğu olduğu ilçede en çok koyun yetiştiriciliği yapılır. Rafine tuz fabrikası başlıca sanayi kuruluşlarındandır. Denizden yüksekliği 965 metre olan ilçeden Ankara-Konya karayolu geçer. İl merkezine 96 kilometre mesafede olan ilçe, 1906’da kuruldu.

Çeltik

Merkez bucağına bağlı 7 köyü vardır. İlçe toprakları dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünü buğdaydır. İlçe merkezi Eskişehir sınırında Sivrihisar-Yunak karayolu üzerinde kurulmuştur. Yunak ilçesine bağlı bir bucakken 9 Mayıs 1990’da 3644 sayılı kanunla ilçe oldu. Belediyesi 1967’de kurulmuştur.

 

Çumra

Merkez bucağına bağlı 32, Direk bucağına bağlı 16 köyü bulunan Çumra ilçe topraklarının büyük kısmı ovalık alanlardan meydana gelir. Batısında Erenler Dağı yer alan Çumra ilçesinin başlıca akarsuyu Çarşamba Suyu’dur. Ekonomisi tarıma dayanan ilçedeki tarım ürünleri arasında buğday ve şekerpancarı bulunur. Ayrıca arpa, fasulye, nohut, ayçiçeği, patates, üzüm ve yem bitkileri yetiştiriciliği yapılır. Hayvancılığında önemli gelir kaynağı olduğu ilçede en çok koyun yetiştirilir. Gıda ve kraft kağıt fabrikaları ise başlıca sanayi kuruluşları arasındadır. İl merkezine 49 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin denizden yüksekliği bin 13 metredir.

Derbent

İlçe toprakları dalgalı düzlüklerden oluşur. İlçenin orta kesimde Aladağ bulunur. Ekonomisi tarıma dayanan ilçede en çok buğday yetiştirilir. Derbent, Selçuklu ilçesine bağlı bucak iken 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsüne kavuşmuştur.

 

Derebucak

Merkez bucağına bağlı dokuz köyü bulunan Derebucak ilçe toprakları orta yükseklikte engebeli araziden oluşmuştur. Batısında Dedegöl Dağları, doğusunda Geyik Dağları, güneyinde Şeytan Dağı yer alan ilçe ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri arasında buğday, arpa, şekerpancarı bulunur. İlçe merkezi Şeytan Dağı eteklerinde kuruludur. İl merkezine 149 kilometre uzaklıktadır.

 

Doğanhisar

Merkez bucağına bağlı 15 köyü bulunan Doğanhisar ilçesinin yüzölçümü 428 kilometrekaredir. İlçe topraklarının batı ve güneyi dağlıktır. Batı ve güneyinde Sultan Dağları bulunan ilçenin başlıca akarsuları arasında Argıthanı Deresi ve Adıyan Çayı yer alır. Ekonomisi tarıma dayanan ilçenin dağlar arasında kalan vadilerinde meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılır. Başlıca tarım ürünleri ise tahıl, baklagiller, haşhaş, şekerpancarı ve soğandır. Orman köylerinde hayvan besiciliği ve tavukçuluk yapılır. İlçe merkezi Sultan Dağları eteklerinde ve Argıthanı Deresi kıyısında kuruludur. Denizden yüksekliği bin 220 metre olan ilçenin, il merkezine uzaklığı 127 kilometredir.

 

Emirgazi

İlçe toprakları Konya Ovası’nda yer alan Emirgazi ilçe ekonomisi tarıma dayalıdır ve en çok buğday yetiştiriliyor. Karapınar ilçesine bağlı bir köy iken 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsüne kavuştu.

Ereğli

Merkez bucağına bağlı 37, Çakmak bucağına bağlı sekiz köyü bulunan ilçe toprakları hafif engebeli ve düzdür. Güneyinde Bolkar Dağları, kuzeyinde Karadağ yer alan ilçede Akgöl ve Hortu Gölleri Ereğli Ovası’nın kayda değer bölümünü kapsar. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede özellikle buğday ve arpa, şekerpancarı, patates ve soğan yetiştiricliği yapılır. Sebze ve meyveciliğin de yaygın olduğu ilçede havuç ve elma yetiştirilen diğer ürünler arasındadır. Hayvancılık alanında en çok koyun, tiftik keçisi ve kıl keçisi yetiştiriciliği yapılır.

 

Güneysınır

İlçe toprakları dalgalı düzlüklerden oluşur. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri buğday ve şekerpancarıdır. İlçe merkezi Güneybağ ve Karasınır köylerinin birleşmesiyle meydana geldi. 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsüne kavuştu.

Hadım

Merkez bucağına bağlı 15, Aladağ bucağına bağlı 17 köyü bulunan Hadım ilçe toprakları dağlık alanlardan oluşur. Geyik Dağları, toprakların önemli bölümünü kaplar. Başlıca akarsuyu Hadım Göksuyu olan ilçede dağlar orman bakımnından zengindir. Ekonomisi tarıma dayanan ilçede özellikle; üzüm, tahıl, patates, soğan, buğday, elma yetiştirilir. Hayvancılığın da önemli bir geçi,m kaynağı olduğu ilçede en çok kıl keçisi ve koyun beslenir. İl merkezine 126 kilometre uzaklıkta olan ilçenin denizden yüksekliği bin 525 metredir.

 

Halkapınar

Merkez bucağına bağlı 14 köyü bulunan Halkapınar ilçe toprakları hafif dalgalı düzlüklerden oluşur. İvriz Çayı ilçenin başlıca akarsuyudur ve tarımsal sulamada kullanılır. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede buğday ve arpa yetiştiriciliği yapılır. İlçe merkezi İvriz Çayı kıyısında kuruludur. Ereğli ilçesine bağlı bir bucak iken 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsüne kavuştu.

 

Hüyük

Merkez bucağına bağlı 20 köyü bulunan Hüyük ilçesi, Beyşehir Gölü’nün bir bölümü ilçe sınırları içindedir. Kuzeyinde Sultan Dağları bulunan ilçe ekonomisinde tarım faaliyetleri etkilidir. İlçede yetiştirilen tarım ürünleri, buğday, arpa ve şekerpancarıdır. İlçe merkezi Beyşehir-Şarkikaraağaç karayolu üzerinde kuruludur. Beyşehir’e bağlı bir bucak iken 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsüne kavuştu.

Ilgın

Merkez bucağına bağlı 36, Argıthan bucağına bağlı bir, Aşağı Çiğil bucağına bağlı dört köyü bulunan Ilgın ilçesinin yüzölçümü bin 394 kilometrekaredir. İlçe toprakları Cihanbeyli Platosu’nun güney bölümü üzerine kuruludur. Ilgın Gölü ilçe sınırları içindedir. Ekonomisi tarıma dayanan ilçede buğday, arpa, yulaf, şekerpancarı ve haşhaş yetiştirilir. Sebze ve meyveciliğinde önemli gelir kaynağı olduğu ilçede ayrıca kıl keçisi, tiftik keçisi ve koyun beslenir.

Kadınhanı

Merkez bucağına bağlı 21, Kurthasanlı bucağına bağlı 18 köyü bulunan Kadınhanı ilçesi, 389 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. İlçe toprakları ağırlıklı olarak Cihanbeyli Platosu’nda bulunur. Erenler Dağı’nın yüksek kesimlerinde ardıç ve karaçam ormanları yer alır. Ekonomisi tarıma dayanan ilçede buğday, şekerpancarı, arpa ve yulaf yetiştirilir. Sulama yapılabilen tarım alanalarında meyvecilik de önemli bir gelir kaynağıdır. İlçede üzüm ve elma oldukça meşhurdur. İlçe merkezi, Konya-Afyon kara ve demiryolu üzerindedir. İl merkezine 63 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin denizden yüksekliği bin 128 metredir.

 

Karapınar

Merkez bucağına 10, Gölören bucağına bağlı 11, Hotamış bucağına bağlı dokuz köyü bulunan ilçe toprakları düzlüklerden oluşur. Ekonomisi tarıma dayanan ilçede; buğday, arpa ve şekerpancarı yetiştirilir. Koyun besiciliği yapılır. İlçe merkezi Konya-Ereğli karayolu üzerinde kuruludur. İl merkezine 95 kilometre uzaklıkta bulunan ilçenin denizden yüksekliği 790 metredir.

Kulu

Merkez bucağına bağlı 34 köyü bulunan Kulu ilçesinin yüzölçümü bin 521 kilometrekaredir. İlçe toprakları Haymana ve Cihanbeyli Platoları arasındadır. Akarsu yönünden fakir olan ilçenin başlıca akarsuları zaman zaman kuruyan Değirmenözü ve Pazarözü derelerinden oluşur. Ekonomisi tarıma dayalıdır ve ilçede yoğun olarak; buğday, arpa, şekerpancarı, elma, mercimek, üzüm, armut, patates ve soğan gibi tarım ürünleri yetiştirilir. Hayvancılığında önemli gelir kaynağı olduğu ilçede en çok koyun ve Ankara keçisi besleniyor. İlçe merkezi Değirmenözü Deresi’nin kenarında kuruludur. Ankara-Cihanbeyli-Konya karayolu ilçe üzerinden geçer. İl merkezine 148 kilometre mesafede olan ilçe belediyesi 1926’da kuruldu.

Sarayönü

Merkez bucağına bağlı 17 köyü bulunan Sarayönü ilçesi, 770 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. İlçe topraklarının büyük bölümü Cihanbeyli Platosu içinde bulunur. Akarsu yönünden fakir olan ilçede, dereler yazın kuruma aşamasına gelir. Bu akarsuların ise en önemlisi Kökez Deresi’dir. Ekonomisi tarıma dayanan ilçede özellikle; buğday, arpa, şekerpancarı ve yulaf, soğan, patates, elma, armut, baklagiller, üzüm yetiştiriciliği yapılır. İlçe merkezi, Afyon-Konya demiryolu üzerindedir. İl merkezine 45 kilometre mesafede olan ilçe fazla gelişmemiştir.

 

Seydişehir

Merkez bucağına bağlı 30, Çavuşbucağına bağlı sekiz köyü bulunan Seydişehir ilçesi 2 bin 207 kilometrekarelik yüzölçümüne sahiptir. İlçe toprakları dağlarla çevrilidir. Kuzeydoğusunda Eğriburun Dağı, doğusunda Alacadağ, batısında Büyükgözet Dağı bulunan ilçede, Beyşehir Kanalı Çayı tarımsal sulamada kullanılır. İlçe ekonomisi tarım ve sanayiye dayalıdır. İlçede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında; şekerpancarı, buğday, arpa, patates, nohut, soğan ve elma, armut, fasülye, üzüm yetiştiriciliği yapılır. Madencilik ve sanayi ilçe ekonomisinde önemlidir.

Taşkent

Merkez bucağına bağlı dokuz köyü bulunan Taşkent ilçe topraklarının güneyi ve batısı dağlıkdır. Diğer kısımları ise orta yükseklikte dalgalı düzlüklerden oluşur. Güneyinde ve batısında Geyik Dağları yer alan ilçe toprakları Hadım Göksuyu tarafından sulanır. Ekonomisi tarıma dayanan ilçede; üzüm, tahıl, patates, soğan ve elma gibi tarım ürünleri yetiştirilir. Yüksek kesimlerde hayvancılığın da yapıldığı ilçede kıl keçisi ve koyun beslenir. İlçe merkezi, Hadım-Ermenek karayolu üzerindedir. İl merkezine 140 kilometre uzaklıkta olan ilçe, Hadım’a bağlı bir bucak iken 19 Haziran 1987 tarihinde ilçe statüsüne kavuştu.

 

Tuzlukçu

Merkez bucağına bağlı 11 köyü bulunan Tuzlukçu ilçe toprakları hafif engebeli düzlüklerden oluşur. Ekonomisi tarıma dayalı ilçede; şekerpancarı, haşhaş, buğday, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılır. Akşehir’e bağlı bir bucak merkez iken 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsüne kavuştu.

 

Yalıhüyük

Merkez bucağına bağlı 11 köyü bulunan ilçe toprakları orta yükseklikte engebeli araziden oluşur. İlçe ekonomisi tarıma dayanır. Buna bağlı olarak ilçede yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında tahıl ve nohut bulunur. Bozkır ilçesinin Ahırlı bucağına bağlı bir köy iken 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsüne kavuştu. İlçe merkezi Arasöğüt ile Sarayköy köylerinin birleşimiyle meydana gelmiştir. Yalıhyük Belediyesi 1972’de kuruldu.

Yunak

Merkez bucağına bağlı 17, Sülüklü bucağına bağlı sekiz, Turgut bucağına bağlı dokuz köyü bulunan Yunak ilçe toprakları orta yükseklikte dalgalı düzlüklerden oluşur. Güneyinde Cihanbeyli Platosu, kuzeyinde Turgut ve Eşme ovaları yer alan ilçenin başlıca akarsuyu ise Gökpınar Deresi’dir. Ekonomisi tarıma dayanan ilçede özellikle; buğday, arpa, şekerpancarı, patates, elma, soğan armut ve üzüm yetiştiriciliği yapılır. Hayvancılığın da önemli geçim kaynağı olduğu ilçe topraklarında magnezit ve lületaşı yatakları bulunur. İlçe merkezi Akşehir-Polatlı karayolu üzerindedir. İl merkezine 175 kilometre uzaklıkta olan ilçeye, Akşehir üzerinden ulaşılır.

Konya'ya ulaşım artık çok kolay

Karayolu

Konya, gerek yüzölçümünün genişliği ve gerekse ülke içindeki coğrafi konumu itibarıyla yol uzunluğu en fazla olan illerimiz arasındadır. Konya’da bin 397 kilometre devlet yolu, bin 531 kilometre il yolu ve 6 bin 796 kilometre köy yolu olmak üzere toplam 9 bin 724 kilometre yol ağı mevcuttur. Kuzey Güney, Doğu Batı karayollarının kesişim noktasında bulunması nedeniyle ana turizm yol güzergahı üzerinde yer alan Konya, genel anlamda düz bir coğrafyaya sahiptir. Bu nedenle kente, karayolu üzerinden ulaşım sağlamak konforlu ve rahattır. Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Samsun, Kayseri, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıufra ve Gaziantep illerinden hareket eden yolcu otobüslerinin kayda değer bölümü Konya üzerinden geçer.

Demiryolu

Konya’nın demir yolu bağlantısı 1898 yılında tamamlanmıştır. Toros Ekspresi, Konya-Adana arasında ve Mavi Tren Konya-İzmir arasında her gün düzenli seferler yapılır. Ayrıca Konya-Ankara ve Konya- Eskişehir arasında Yüksek Hızlı Tren seferleri her gün bulunur. Yakın zamanda İstanbul güzergahı hizmete girince Konya'dan direkt olarak İstanbul'a ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca İzmir'den Konya'ya Mavi Tren seferleri de vardır.

Havayolu

Havayolu ulaşımı, Üçüncü Ana Jet Üst Komutanlığı’na ait askeri havaalanına eklenen sivil tesislerle Konya’ya ulaşmak mümkündür. Halihazırda Konya-İstanbul arasında haftanın yedi günü başta THY olmak üzere diğer havayolu şirketleri tarafından seferler yapılmaya devam ediyor. Konya Havalimanı şehir merkezine 28 kilometre uzaklıktadır. Otobüs, servis ve taksi ile ulaşımı sağlanabilen yurtiçi İstanbul, Ankara ve İzmir'e direkt uçuşlar vardır ve uluslararası uçuşlara da açık olarak faaliyet gösterir.

konya gezi rehberi
Konya Gezi Rehberi

Düz vadisi ve uygun iklim koşulları ile Konya'da doğa sporlarının tadını çıkarın


Doğa turizmi ve avcılık

Tarihin tüm izlerini taşıyan, insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan dümdüz bir vadi üzerinde kurulu olan Konya ve çevresinde her tür doğa sporu için elverişli bir yapıya sahiptir. Baharın ilk ışıklarıyla kendinizi doğa sporları, safari, kamp, yamaç paraşütü ve kuş gözlemi yaparken bulmak istiyorsanız, Konya'da sizin için küçük bir araştırma yaptık.

Konya yayla turizmi için kayda değer potansiyel taşır. Kuş gözlemi, doğal hayat gözlemi ve foto safari gibi etkinlikler için Kulu ilçesini tercih edebilirsiniz. 186 kuş çeşidinin bulunduğu Düden gölü, Beyşehir Gölü Milli Parkı, Beyşehir Leylekler Vadisi ve Obruk Gölleri söz konusu aktiviteler açısından oldukça uygun yerler bulmanız mümkündür.

Kamp, karavan turizmi ve yamaç paraşütü

Beyşehir Gölü ve etrafı kamp ve karavan turizmi için, yaban hayatı gözlemciliği için de Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası uygun alanlar arasında ilk sırayı alır. Ayrıca yamaç paraşütüyle ilgilenenler için de Akşehir ve Beyşehir’de bulunan yamaç paraşütü pistlerinde dileğiniz gibi eğlenebilir, hoşça vakit geçirebilirsiniz.

Bölgede en çok tercih edilen doğa turizmi çeşitlerinden biri de av turizmidir. Zira Konya bunun için oldukça elverişli alanlara sahiptir. Bu alanların başında ise; Beyşehir, Seydişehir, Doğanhisar, Derebucak, Bozkır, Hadim, Taşkent, Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri gelir. Hali hazırda Gidengelmez Dağları’nda yaban keçisi, Konya Bozdağ’da yaban koyunu ve domuzu avı için uygun ve izinli alanlar bulunur.

Konya gezi rehberi
Konya Gezi Rehberi

Görkemli tarihi, eşsiz toprakları ile Konya, birçok medeniyeti bağrında taşıdı

M.Ö. 7000'li yıllardan itibaren çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Konya, tarihi açıdan merkez konumundaydı. Hititler, Lidyalılar, Persler, Selevkoslar ile Romalıların egemenliği altında kalan Konya, 7. yüzyılın başlarında Sasaniler ardından da Emeviler tarafından işgal edildi. 10. yüzyıla kadar Bizans eyaleti olarak varlığını sürdürdü. Öte yandan 1071 yılında Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve Sultan Süleyman Şah Konya’yı fethetti. 1074 yılında kurulan ve başkenti İznik olan Anadolu Selçuklu Devleti, başkent olarak Konya'yı seçti. Başkent olduktan sonra sürekli gelişme gösteren kent özellikle mimari açıdan birçok eseri bağrında saklıyor. 1097 ila 1308 yılına kadar 211 yıl Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliği altında olan Konya, Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının ardından Karamanoğulları Beyliği hakimiyetine girdi.

Ardından 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Karamanoğulları Beyliği ortadan kaldırıldı. Konya, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içine alındı. İstiklal Savaşı yıllarında da Konya üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Bu kapsamda büyük başarılara imza atan Batı Cephesi Karargahı, Konya Akşehir'de kuruldu. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Konya, İtalyanlar tarafından işgal edilse de 20 Mart 1920 tarihinde işgalden tamamen kurtarıldı.

Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini sizin için derledik

Bozkırın gizemli güzelliğini bağrında saklayan, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Konya, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük şehridir. Konya'ya yapmayı planladığınız seyahatiniz için hem Konya merkezde, hem de ilçelerinde gezilecek yerleri sizin için derledik. Oldukça geniş bir alana kurulan Konya'da gidebileceğiniz birçok yer ve eğlenceli zaman geçirebileceğiniz aktiviteler var. Kısacası Konya'da geçmişin ayak izlerini takip ederken doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Mevlana Türbesi

Konya’ya gittiğinizde gezilecek yerler listesinde Mevlana Celaleddin Rumi’nin kabrinin bulunduğu türbe ilk sırada yer alır. Mevlana Türbesi,1274 yılında Mevlana’nın oğlu Sultan Veled tarafından yaptırıldı. Türbe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste "Gel, ne olursan ol yine gel” sözleriyle kucak açar, bağrına basar. Maneviyatını sınırlarına girdiğinizde hissedeceğiniz hazzın merkezi olan türbe, sizi derin bir huzura sevk edecek. Buradan çıktıktan sonra etraftaki çarşılarda gezebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Özellikle Şeb-i Arus kutlamalarının olduğu dönemde türbeye yönelik yoğunluk artıyyor. 2014 yılında alınan kararla müzeyi ücretsiz gezme şansınızda olacak. Konya'da Mevlana Türbesi'ni görmeden dönmeyin.

İnce Minareli Medrese

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan İnce Minareli Medrese, Selçuklu Dönemi medrese mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Merkezi konumu nedeniyle kolayca bulabileceğiniz bir yer olan medrese girişindeki yapı sizi adeta büyüleyecek mimariye sahip. Ayrıca, müze kartınızla, medrese içinde bulunan Taş ve Ahşap Eserler Müzesi'ni gezebilirsiniz.

Karatay Medresesi

Alaaddin Tepesi'nin hemen yanında, meydanın köşesinde yer alan küçük ancak önemli bir medrese konumunda olan Karatay Medresesi, Konya'nın döneminde kültür ve ilim merkezi olduğunu ispatlar. Bu mimari yapı ve süslemelere bakmadan Konya gezinizi tamamlamayın. Özellikle medrese girişinde yer alan işlemeler, sizi kesinlikle hayran bırakacak.

Sille Köyü

Tarihi atmosferi ve binlerce yıllık kültürü ile Sille Köyü'nün geçmişi Büyük Selçuklu döneminden de geriye dayanıyor. Son yıllarda restore çalışmalarının ağırlık kazandığı köyde, siz de sevdiklerinizle hoşça vakit geçirebilirsiniz. Mağaraları, kilisesi, çömlekçisi, mum atölyeleri ile görülmeye değer yerlerin başında gelen köyde, özellikle organik serpme kahvaltıyı mutlaka denemelisiniz.

Konya Selimiye Camii

Mevlana Dergâhı'nın batısında yer alan Şehzade Selim tarafından yaptırılmış Klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Yıllardır devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle içi çoğu zaman ziyarete kapalı olan cami, Konya'nın nadide tarihi yapılarındandır.

Yerköprü Şelalesi

Havanın, suyun ve tabii ki manzaranın en güzel olduğu Yerköprü Şelalesi'ne giderken yanınıza havlu ve şortunuzu almayı unutmayın. Konya'nın tarihsel güzelliklerinin yanı sıra doğa güzelliklerinden biri olan Yerköprü Şelalesi, seyahatinize renk katacak...

Kilistra Antik Kenti

Kilistra Antik Kenti, Meram ilçesinin Gökyurt Köyü'nde yer alır. Kayaların içlerinin oyularak yerleşim alanına dönüştürülen Kilistra bölgesi, arazi yapısı bakımından Ürgüp'teki Peri Bacaları'nı benziyor. Halihazırda bölgede çalışmalar sürüyor. Fakat Kilistra Antik Kenti hak ettiği ilgiyi tam anlamıyla görememiş antik kentlerimizdendir.

Atatürk Evi Müzesi

Atatürk Evi Müzesi, M. Kemal Atatürk'ün Konya ziyaretleri sırasında kendisine tahsis edilen iki katlı küçük mütevazi bir ev konumundaydı. Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu ev, günümüzde müze olarak kullanılır. Burada Mustafa Kemal'in kişisel eşyaları ve kıyafetleri sergilenir. Ata'ya ait izlere dokunabileceğiniz tarih kokan bu ev 1928 yılında Atatürk'e hediye edildi. Evin tapusunda ise: 'Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların hediyesidir.' ifadesi yer alır.

Alaeddin Camii

Anadolu Selçuklu Devri Konyasının en büyük ve eski camisi olan Alaeddin Camii, Konya'da görülmesi gereken yerler arasında yer alır. Mevlana Türbesi'ne oldukça yakın mesafede olan caminin mimarisi, tıpkı Mevlana Türbesi'nde olduğu gibi sizi kesinlikle derinden etkileyecektir.

Festivaller kenti Konya'da mutlaka uğramanız gereken birkaç etkinlik...

Bin Nefes Bir Ses Festivali

Konya’nın adına yakışır bir festival olan Bin Nefes Bir Ses Festivali, Türkçe dilde tiyatro yapan ülkelerin güçlerini birleştirmesi ile kültürel bir etkinliğe dönüşmüştür. 2014 yılı itibarıyla her yıl 4-14 Mayıs tarihleri arasında Devlet Tiyatrosu’nun katkılarıyla düzenlenen festival, her yıl birçok ülkeden yabancı misafire ev sahipliği yapar.

Çumra Lille Yörük Şöleni

Konya'da, 1996’da başlayan şölen geleneği, Yörük köyleri arasındaki bağın güçlendirmesi ve dayanışma ruhunun teşviki amacıyla ortaya çıkmıştır. Yörüklerin orta noktası olan Lille Mevkii, yılda üç gün Çumra Lille Yörük Şöleni'ne ev sahipliği yapar. Konya’da bulunduğunuz bu tarihlerde Çumra’daki bu etkinliğe mutlaka katılmanızı öneririz.

Çakıllar Çilek Festivali

Adını çilekle duyuran Çakıllar bölgesi, her yıl haziran ayının ilk pazar günü bu festivale ev sahipliği yapar. Çilek üretiminde kalitenin düşmemesi ve bölge çileğinin tanıtımının amaçlandığı festival kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlenir. Yine festival kapsamında çeşitli konser, folklor gösterisi, sünnet şöleni gibi etkinliklerle festival ortamı renklendirilir.

Nasrettin Hoca Festivali

Türk kültürüne aşina olan herkes Nasrettin Hoca’yı yakından tanır. Çocuklarımız O’nun fıkralarıyla büyüdü. Teknoloji geliştikçe Nasrettin Hoca bir ikon haline geldi ve hakkında birçok çizgi film ve kısa filmler çekildi. Hocanın doğduğu yer olan Akşehir’de her yıl 5-10 Temmuz tarihleri arasında eğlenceli bir konseptte düzenlenen festivalde; temsili Nasrettin Hoca gelir ve hikayeler anlatır.

Geleneksel Yukarıyayla Şenliği

Gevrekli Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde düzenlenen şenlikte; kardeşlik ve dayanışma duygularına vurgu yapılır. Kentleşmenin etkisiyle komşuluk, arkadaşlık, akrabalık ilişkilerinin eskisi kadar güçlü olmadığı gerçekliği ve yargısından yola çıkılarak düzenlenen şenlikte, sosyal ilişkilerin daha güçlü olması yönünde mesajlar verilir.

Derebucak Geleneksel Yağlı Güreş Etkinliği

Derebucak Geleneksel Yağlı Güreş Etkinliği, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenir. Etkinlik 30 Temmuz günlerinde yoğun bir katılımla yapılır. Kültürümüzde köklü bir konuma ve yere sahip olan yağlı güreş etkinlikle hoş bir rekabete tanıklık edebilirsiniz.

Mevlana’nın Vuslat Yıl Dönümü

Mutasavvıf düşünürü, şair, alim, yol gösterici Mevlana’nın anıldığı gündür. 17 Aralık’ta dünyaya gözlerini yuman bu büyük kişilik, 7-17 Aralık tarihlerinde etkinlik kapsamında saygıyla anılır. Mevlana, ölüm gününü doğum günü sayarak bizlere de önemli bir mesaj verir.

Anadolu'nun en has mutfaklarından Konya yemeklerini tatmadan sakın dönmeyin

Bamya çorbası

Mevlana şehri Konya’nın en sevilen yemeklerinden biri olan etli bamya çorbasıdır. Düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmezi olan bamya çorbası, ipe dizilerek kurutulan çiçek bamyalar ve küçük kuşbaşı doğranmış dana eti ve limon suyuyla hazırlanır.

Çebiç

Çebiç, Konya ziyafet sofralarının en muhteşem yemeklerinden biri olarak öne çıkar. Bir evde çebiç yapılacaksa o eve sabah erken saatte gidilir. Kahvaltıda kuzu ciğer ızgarası yapılır. Tandırda pişen kuzu öğlen yemeğinde bulgur pilavı üzerine konulur. Birçok gurme en lezzetli çebicin eylül ayında yapıldığını söyler. Bunun nedeni kuzuların bu ayda en uygun et yapısına ulaşmasıdır.

Etli ekmek

Konya'nın bilinen en meşhur tatlarından biri de etli ekmektir. Etli ekmek Konya usulü ile birçok yerde yapılır. Konya'da her fırın veya lokantada yapılan etli ekmek, kentin simgelerinden biridir. Etli ekmek daha çok lahmacuna benzetilse de aslında aynısı değildir. Yolunuz Konya'ya düştüğünde mutlaka etli ekmeği yerinde yani Konya'da yiyin.

Fırın kebabı

Konya özgü bir diğer lezzet ise fırın kebabıdır. Fırın kebabı için merinos yaylım koyunu eti kullanılmalı çünkü besi eti lezzetli değildir. Kuzu veya koyun kesildikten sonra yaklaşık sekiz saat bekletilmeli. Hayvanın arka budu dışında her tarafından kebap yapılabilir ancak kaburga ve ön kolu fırın kebap için en uygun yerlerdir. Çünkü kebap ne kadar çok etle yapılırsa o kadar lezzetli olacaktır. Pişirilme sırasında etli ekmek fırınlarında ateş sağda, fırın kebabında ateş solda olmalıdır. Çünkü etli ekmek yüksek ateş ile pişirilirken fırın kebabında meşe yarması ateşi kullanılır.

Sacarası

Konya’ya özgü bir tatlı çeşidi olan sacarası, bölgenin en sevilen tatlılarından biridir. Tatlı tepsisi sacın üzerine konur, ocağa oturtulur. Üzerine ikinci bir saç kapatılır ve o sacın üzerine ocaktan alınan meşe odununun korları döşenir. Böylece tatlı tepsisi iki saç arasında pişirilir. Tatlı adını da bu pişirme yönetminden almıştır.

Mevlana böreği

Soğan, kıyma, maydanoz dolu hazırlanan harç; özenle açılan ve üçgen şeklinde kesilen yufkaların içine konulur. Mevlana böreği oldukça pofidik ve aynı zamanda çıtır bir lezzete sahiptir. Konya'da ikindi çaylarında bolca tadabilirsiniz.

Arabaşı çorbası

Konya'da en az bamya çorbası kadar meşhur başka bir çorba çeşidi ise arabaşı çorbasıdır. Genellikle içine bir bütün tavuğun girmesiyle oluşan çorba, oldukça lezzettlidir. Ama başlı başına ana olmayabilir ama yeterince doyurucudur.

Papara

Bayat ekmeklerin lezzetli bir ana yemeğe dönmesine Konya'da papara deniliyor. Yoğurt ve özel sosunun yanı sıra tereyağının küçük dokunuşlarıyla harika bir lezzet şölenine dönüşen papara, Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir.

Tirit

Birçok Anadolu şehrinde olduğu gibi tirit, Konya mutfağında da oldukça sevilen bir yemek çeşididir. Tirit yemeği düğünlerde ve özel davetlerde masanın baş köşesine konulur. Suyuna ekmek batırmanın serbest olduğu bu özel lezzeti tatmadan Konya'dan dönmeyin!

Kaygana

Sadece un, süt, yumurta ve kabartma tozuyla yapılan bu hamurun içine dilediğiniz iç harcı koyabilirsiniz. Trabzon'dan sıçrayarak, Konya'ya kadar uzanmayı başaran bu lezzete bir şans vermenizi umuyoruz.

Konya Gece Hayatı

Konya Gece Hayatı


Mütevazı eğlence hayatı ile Konya akşamları sizi bekliyor

Konya tarihi ve kültürel değerler bakımından en zengin şehirlerimizden biri olsa da eğlence sektöründe pek gelişim gösterememiştir. Kentin muhafazakar kimliği bu tespitte oldukça etkilidir. Birçok büyükşehirlerde yaşanan renkli gece hayatı, Konya'da yerini mütevazı eğlence mekanlarına, restoran ve kafelere bırakır. Ancak özellikle şehrin son yıllarda turizme daha fazla açılması ve üniversiteli gençliğin olması eğlence mekanlarının artmasına neden olmuştur. Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Alaeddin Tepesi, Zafer Caddesi ve Bosna Hersek Mahallesi’nde gençlerin buluştuğu birçok mekana rastlamak mümkündür.

Selçuk ilçesinde Rixos Oteli içinde bulunan Club Inferno şehrin en prestijli gece kulübü olarak kabul edilir. Bir diğer eğlence mekanı ise yine Rixos Oteli içinde yer alan The Green Mile özellikle il dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanıdır. Nezih ortamı ve her gece düzenlenen canlı müzik etkinlikleri ile Konya’da gece hayatına yön veren mekanlardan biri olan bu mekanı siz de ziyaret edebilirsiniz. Roof Bar Dedeman Hotel de başka bir alternatif olabilir. Burada bir yandan manzaranın tadını çıkarırken diğer yandan eşsiz lezzetteki Konya yemeklerini tadabilirsiniz.

Konya geceleri başta gençler olmak üzere hemen her kesimden insanı bünyesinde toplamayı başaran nadir kentlerimizden biridir. Kentte bulunan üniversite öğrencilerinin fazlalığı gece hayatını renklendirirken şehirde bulunan diğer mekanlarda da her kesimden insan gönlünce eğlenebilir. Öte yandan Konya'da özellikle yerli ve yabancı misafirleri ağırlayabilecek prestij ve özellikte birçok mekan bulunur. Öncelikle ekonomik gücünüz yeterli ise Meram bölgesinde bulunan kulüp ve diskoları tercih edebilirsiniz. Orta sınıfın sevdiği yada gazino sevenlerin mekanları da en çok sevilen yerleri arasındadır. Bu tarz eğlence mekanları ise özellikle otogar çevresinde toplanmıştır.

Sonuçları sırala:

Anemon Konya Konya Türkiye

0 görüşler

Konya da iş ,turistik seyahatleriniz için konforlu bir konaklama deneyimi sunmaktadır. İş amaçlı konaklamalar için ideal bir seçenek olan Anemon

ortalama fiyatı0TL SEÇİN
0 görüşler

Tesis oda kahvaltı şeklinde hizmet vermektedir.  Otel Konya havalimanı'na  17 km, Konya şehir merkezine ise sadece  1 km mesafededir.

ortalama fiyatı130TL SEÇİN

Grand Hotel Konya Konya Türkiye

0 görüşler

Konya’nın Selçuklu mevkiinde konumlanan Grand Hotel Konya, şık ve modern mimarisi ,güler yüzlü hizmet anlayışı ile misafirlerini mutlu ve konforlu

ortalama fiyatı300TL SEÇİN