TatilCity.NETTatilCity.NET

Malatya Gezi Rehberi

Malatya Gezi Rehberi
Malatya Gezi Rehberi

Doğal, tarihi ve kültürel zenginliğiyle tarihte önemli bir yere sahip olan Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Havzası'nda bulunur. Dünya kayısı ticaretinin yüzde 85’ini gerçekleştirdiği için “Kayısı Diyarı” olarak adlandırılan şehir; coğrafi konumu, tarihi kervan yollarının geçiş güzergahında olması ve zengin su kaynaklarından dolayı Neolitik çağdan beri insan yerleşimini barındırır. Yüzölçümü 12 bin 313 kilometrekare olan Malatya, 780 bin nüfusa sahiptir. İlin güneyini büyük oranda, Güneydoğu Toroslar’ın yüksek batı kısmını meydana getiren sıradağlar oluşturur. Bu dağların kuzey kısmında bulunan Malatya Ovası; Fırat, Tohma, Söğütlü, Sultansuyu, Beylerderesi, Derme Suyu, Kuru Çay, Sürgü ve Şiro Çayı gibi çok sayıda akarsuyla hayat bulur.

Kayısı Diyarı Malatya

Karasal iklime sahip Malatya’da arazinin kayda değer bir kısmı, bu iklime bağlı olarak bozkırlardan oluşur. Arazilerin yüzde 30’unu ormanlık ve fundalıklar, yüzde 10’unu ise meralar ve çayırlar meydana getirir. Malatya’nın güneyinde bulunan dağlarda büyük oranda meşe ağaçları mevcutken, batısında Sultansuyu’na yakın bölgelerde kızılcıklar dikkat çeker. Dağların üzerinde bulunan platolarda ve ovaya yakın bölgelerde zengin çayırlar, bazı bölgelerde yabani meyve ağaçları, vadi boylarında ise kavak ve söğüt ağaçları gözlenir. İlde oldukça yaygın olan meyvecilik doğal örtüye uygun olup, özellikle kayısı bahçelerine il genelinde sıkça rastlanır. Zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Malatya’da yapılan araştırmalar, bin 788 bitki taksonu olduğunu ortaya çıkarırken, bunların 330 adedinin endemik olduğu belirlenmiştir.
Malatya’da kültür hayvancılığının yanı sıra yabani hayat da yaygındır. Çok çeşitli hayvan türünün yaşadığı ilde; yaban güvercini, sığırcık, çil keklik, kınalı keklik, bıldırcın, çulluk, ördek, yaban kazı, bağırtlak ve leylek kanatlıların başlıcalarıdır. Kanatlılar kadar yaygın olmamakla birlikte ilin bazı bölgelerinde kanatsız hayvanlar da vardır. Bunlar, karaca, çakal, dağ keçisi, kurt, sansar, domuz ve tavşandır. Yanı sıra ilde bol miktarda porsuk, kirpi ve yılan mevcuttur. Malatya’da yapılan araştırmalarda fauna türlerinden Amfibia türleri, Kuş türleri, sürüngen türleri, iki yaşamlılar ve memeli türler yaşamaktadır.

Dağlarıyla ve yaylalarıyla bir başka güzeldir, Malatya...


Akçadağ

Malatya'ya 37 kilometre uzaklıkta bulunan Akçadağ’ın deniz seviyesinden yüksekliği 850 ile bin 660 metre arasında değişmektedir. Doğusunda kent merkezi, güneyinde Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçesi, batısında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, kuzeyinde Darende ve Hekimhan ilçeleri ile komşu olan Akçadağ’ın yüzölçümü bin 193 kilometrekaredir. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olan ilçenin nüfusu 26 bin civarındadır. 1850’li yıllarda günümüzün Levent bölgesinde kurulan ilçe, 1858’de bugünkü yeri olan Arga’ya taşınmıştır. Akçadağ’da bulunan TİGEM’e bağlı Sultansuyu Çiftliği’nde, tarım ve meyveciliğin yanı sıra Türkiye’nin ünlü Arap yarış atları üretilip yetiştirilmektedir.

Arapgir

Malatya’da insan yerleşiminin ilk başladığı ilçelerden olan Arapgir, 964 kilometrekarelik yüzölçümüyle 10 bin civarında nüfusa sahiptir. Engebeli ve dağlık yapıya sahip olan ilçenin kuzeyinde Erzincan’a bağlı Kemaliye, Sivas’a bağlı Divriği, güneyinde Elazığ’a bağlı Ağın ve Keban, batısında ise Arguvan ilçeleri yer alır. Merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği bin 250 metre olan Arapgir, coğrafi yapısından dolayı yaz aylarında hareketli; kış aylarında ise oldukça sakindir.

Arguvan

Malatya kent merkezine uzaklığı 64 kilometre olan Arguvan’ın doğusunda Arapgir, batısında Hekimhan, kuzeyinde Sivas’a bağlı Divriği, güneyinde merkez ilçe ve Elazığ illeri bulunur. Yüzölçümü bin 37 kilometrekare olan Arguvan, 7 bin civarındaki sakiniyle ilin en az nüfusa sahip ilçelerinden biridir. Toprak kayması nedeniyle iki defa yer değiştiren ilçe, ağırlıklı olarak engebeli bir yapıya sahiptir. İlçedeki temel geçim kaynağı hububat, baklagiller ve meyveciliktir.

Battalgazi

Tarihi çok eskilere dayanan Battalgazi ilçesi, Malatya'nın ikinci yerleşim yeridir ve 1988 yılına kadar “Eskimalatya” adıyla anılmıştır. İlin ilk kuruluş yeri olan Aslantepe Höyüğü, Battalgazi ilçe sınırları içinde bulunur. Bu bölge, Milattan Önce 20’nci ve 19’uncu yüzyıllarda kervan yollarının kesiştiği bir yerdir. Cumhuriyet döneminde Malatya’nın il yapılmasının ardından Eskimalatya, 1928’de belediye olmuştur. Türk İslam Komutanı Battalgazi’nin yaşadığı ilçe olmasından dolayı buranın adı 1987 yılında ilçe belediyesinin aldığı kararla Battalgazi olarak değiştirilmiş ve bu isim 1 Mayıs 1988’den itibaren resmi olarak kullanılmıştır. Bugünkü nüfusu 300 binin üzerinde olan ilçenin yüzölçümü bin 190 kilometrekaredir.

Darende

Batısında Sivas, doğusunda Hekimhan, güneyinde Akçadağ ve Elbistan, kuzeybatısında Gürün, kuzeyinde Kuluncak ve Kangal ilçeleri yer alan Darende ilçesinin yüzölçümü bin 363 kilometrekare, nüfusu ise 25 bin civarındadır. Tarihte Timelkia, Tiranda, Tiryandafil ve Derindere adlarıyla anılan ilçenin 7 bin yıllık bir geçmişi vardır. 18’inci yüzyılda Sivas'ın bir ilçesi olan Darende, Cumhuriyetin ilanının ardından 1934 yılında Malatya’nın ilçesi yapılmıştır.

Doğanşehir

Malatya il merkezine 58 kilometre mesafede bulunan ve rakımı ortalama bin 290 metre olan Doğanşehir ilçesi, ovalık ve dağlık kısımlara sahiptir. Doğusunda Adıyaman’ın Çelikhan, güneyinde Adıyaman’ın Besni ve Gölbaşı, batısında Kahramanmaraş'ın Elbistan, kuzeydoğusunda Malatya’nın Akçadağ ve Yeşilyurt ilçeleriyle komşu olan Doğanşehir, 40 bine yakın nüfusa sahiptir. Önemli gelir kaynağı tarım olan ilçe halkı, son zamanlarda meyvecilik ve özellikle de kayısı üretimine ağırlık vermiştir.

Doğanyol

Yüzölçümü 233 kilometrekare olan Doğanyol’un 4 bine yakın nüfusu vardır. Malatya kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta olan ilçenin doğusunda Diyarbakır’a bağlı Çüngüş ve Çermik, batısında Malatya’nın Pütürge, güneyinde Adıyaman’a bağlı Gerger, kuzeyinde ise Elazığ’ın Sivrice ilçeleri bulunur. En önemli gelir kaynağı tarım olan ilçenin tarihi yüzlerce yıl önceye dayanır. 1990’da ilçe statüsü kazanan Doğanyol’un 500 yıl kadar önce köy olarak kurulduğu belirlenmiştir.

Hekimhan

Doğusunda Arguvan, batısında Kuluncak ve Darende, güneyinde Yazıhan ilçeleri ile kuzeyinde Sivas’ın Kangal ilçesi bulunan Hekimhan ilçesinin nüfusu 17 bine yakın, yüzölçümü ise bin 844 kilometrekaredir. Dağlık bir yapıya sahip olan ilçenin merkezi denizden bin 40 metre yüksekliğe sahiptir. İlçe sınırları içinde bulunan Yamadağı’nın yüksekliği ise 2 bin 680 metredir. Tipik karasal iklimin görüldüğü ilçede, meşelik, ardıç ve alıç bitki örtüsüne rastlanır.

Kale

Yüzölçümü 192 kilometrekare olan Kale ilçesinin 5 bin civarında nüfusu vardır. Malatya kent merkezine 43 kilometre uzaklıkta olan ilçenin doğusunda Elazığ, batısında il merkezi, kuzeyinde Karakaya Baraj Gölü sahası ve Elazığ’a bağlı Baskil ilçesi ile güneyinde Pütürge ilçeleri yer alır. Kış aylarında soğuk ve yağışlı, yaz aylarında ise sıcak ve kurak bir iklime sahip olan Kale’de nüfusun tamamı tarım ile geçinir. Kale, 1990 tarihinde ilçe yapılmıştır.

Kuluncak

Malatya'ya 110 kilometre mesafede olan Kuluncak ilçesi, 7 bini aşkın nüfusa sahiptir. İlçenin yüzölçümü 681 kilometrekare, deniz seviyesinden yüksekliği ise ortalama bin 270 metredir. Kuytu bir alanda bulunduğu için kuytucak kelimesinden gelen ismiyle Kuluncak, Darende ilçesine bağlı bir kasaba iken 1990 yılında ilçe haline getirilmiştir. Ağırlıklı ekonomik geliri tarım ve kısmen de hayvancılık olan ilçe, coğrafi bakımdan dağlık olduğu için arazi miktarı sınırlıdır.

Pütürge

Yüzölçümü bin 181 kilometrekare olan Pütürge ilçesi, 14 bin civarında bir nüfusa sahiptir. Eski adı Imrun olan ve 300 yıl kadar önce köy olarak kurulan Pütürge, 1877’de bucak yapılarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlanmış, daha sonra 1892’de ilçe olarak Elazığ’a ve Cumhuriyetin ilanıyla da Malatya’ya bağlanmıştır. Malatya şehir merkezine 74 kilometre uzaklıkta olan ilçenin rakımı ortalama bin 250 metredir. Sarp ve kayalık bölgelerden oluşan ilçede, düz arazi neredeyse hiç yoktur. İlçenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Dünyanın sekizinci harikası olarak bilinen Nemrut Dağı'nın doğu yakası Pütürge ilçesi sınırlarında yer alır.

Yazıhan

Nüfusu 13 bine yakın olan Yazıhan ilçesinin yüzölçümü 618 kilometrekaredir. İlk yerleşimin mezra olarak başladığı ilçe, 1936’da demiryolunun, 1937’de de karayolunun gelmesiyle köy ve ardından da 1947’de nahiye yapılmıştır. Malatya kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan ve deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 900 metre olan Yazıhan’ın doğusunda Fırat Nehri'nin kolu Kuruçay ve Elazığ ili, batısında Hekimhan, kuzeyinde Arguvan ve Hekimhan, güneyinde il merkezi ile Akçadağ ilçeleri yer alır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Yeşilyurt

Nüfusu 311 bin olan ve bin 13 kilometrekare yüzölçümüne sahip olan Yeşilyurt ilçesi, Osmanlı zamanında Çırmıktı, Cumhuriyetin ilanının ardından ise İsmetpaşa adıyla anılıyordu. 1957 yılında ilçe haline getirilen Yeşilyurt, bugünkü adını da o zaman almıştır. Yerleşim alanı dağlık olan ilçenin doğusunda Malatya il merkezi, batısında Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri, güneyinde Adıyaman ve Çelikhan ilçesi bulunur. Kara iklimi görülen Yeşilyurt’ta tarım ve hayvancılık yaygındır. İlçenin gelişmesinde sanayinin kayda değer bir katkısı olmuştur.

Karadan, havadan ve sudan Malatya’ya gidebilirsiniz..

Dağlık arazi yapısı nedeniyle ulaşım imkanları Cumhuriyet dönemine kadar sınırlı olan Malatya, bugün çok geniş imkanlara sahip gelişmiş bir ildir. Kara, demir ve hava yolu taşımacılığında oldukça şanslı bir il konumuna gelen Malatya’ya her an ulaşım mümkündür.

Karayolu

İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nden gelerek Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelen karayolları üzerinde bulunan Malatya, Türkiye’nin her yerine rahatlıkla ulaşılabilen bir yol ağına sahiptir. Toplu ulaşımda, kent merkezinde bulunan Malatya Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nden her gün direkt seyahat edilebilecek onlarca şehir vardır. Çok sayıda otobüs firmasının Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin başta olmak üzere büyük şehirlere günlük seferleri mevcuttur.

Havayolu

Malatya şehir merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Akçadağ ilçesi sınırları içinde yer alan Erhaç Havalimanı’ndan İstanbul ve Ankara’ya her gün düzenli uçuşlar yapılmaktadır. Bu havaalanında THY’nin yanı sıra özel havayolu şirketleri de günlük seferler düzenlemektedir. Her gün düzenli olmamakla birlikte mevsime bağlı olarak İzmir ve yurtdışı uçuşları da yapılmaktadır.

Demiryolu

Geniş bir demiryolu bağlantısına sahip olan Malatya’da doğu, batı, kuzey ve güney yönlerine tren seferleri düzenli olarak yapılmaktadır. Türkiye’nin pek çok iliyle demiryolu bağlantısı bulunan Malatya, kent merkezinde bulunan tren garının yanı sıra Doğanşehir, Hekimhan, Yazıhan ve Battalgazi ilçelerinde de tren istasyonlarına sahiptir.

Suyolu ulaşımı

Denizle bağlantısı bulunmayan Malatya’da Karakaya Baraj Gölü üzerinden su yolu ile de ulaşım yapılabilmektedir. Malatya’nın Battalgazi ilçesinden Elazığ’ın Baskil ilçesine gün içinde birkaç kez feribot seferleri mevcuttur.
Malatya Gezi Rehberi
Malatya Gezi Rehberi

Doğa sporları tutkunları Malatya’da buluşuyor

Malatya’da doğa sporları alanında birçok çalışma yapılıyor. Büyük çoğunluğu çeşitli dernekler üzerinden hayata geçirilen söz konusu faaliyetler, kentte yerel yönetimler tarafından da destekleniyor. Bu kapsamda yakın zamanda Akçadağ Belediyesi ve Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde Levent 2. Vadisi Uluslararası Doğa Sporları Festivali düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen festival çerçevesinde kent tanıtımı başta olmak üzere turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölgenin coğrafi yapısına uygun dağ bisikleti, trekking, yamaç paraşütü, slakcline, foto safari, off road, dağ kros ve kaya tırmanışı gibi doğa sporlarının tanıtımı amaçlanıyor.
Malatya Gezi Rehberi
Malatya Gezi Rehberi

Bal ve meyve bahçesi, 9 bin yılda kayısının başkentine dönüştü...

Kıtalar arasındaki ticaret alışverişlerinin yapıldığı yollar üzerinde bulunan Malatya, tarih boyunca kültürel ve ticari canlılığını korumuştur. Farklı dönemlerde farklı isimlerle anılsa da Malatya’nın adı her dönem birbirini çağrıştıran kelimelerden gelmektedir. İsmi, Kültepe kaynaklarında Melitae, Hititlerde Maldia, Asurlularda Meliddu, Melide, Melid, Milidia, Urartu kaynaklarında Melitea, Roma ve Bizans döneminde Melitene ve Arap kayıtlarında ise Malatiyye şeklinde anılmıştır. Türkler tarafından Malatya olarak anılagelen bu isim, aslında tarih boyunca değişmemiştir. Hititçe konusunda uzman Çek bilgin Bedrich Hrozny, kentin adının Hititçe'de “bal ve meyve bahçesi” anlamına geldiğini açıklamıştır.Tarihi Hititlere dayanan Malatya’da, Battalgazi ilçesinde bulunan Aslantepe Höyüğü’nde Milattan Önce 8’inci yüzyıla ait Hitit Sarayı ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra bölgeye Hitit kökenli Kargamış Krallığı, Mitanniler, Hurriler, Sami Babilleri, Asurlular, Medler ve Milattan Önce 6’ncı yüzyılda Persler, ardından da Kommagene Krallığı, Pontus Krallığı, Patlar, Sasaniler ve Romalılar egemendir. Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye bölünmesiyle Malatya, Doğu Roma’nın (Bizans) payına düşmüştür. O dönem Malatya, eyalet merkezi haline getirilmiştir. İslam ordularının Malatya’yı ele geçirmesinden sonra şehir, 655 ve 712 ile 735 ve 757 yılları arasında 79 yıl boyunca İslam Devleti’nin sınır şehri olarak kalmıştır. Daha sonra Bizanslılar Malatya’yı işgal etmiş, ancak 1071 Malazgirt Savaşı’nın ardından 1085’te Selçuklular kenti ele getirmiştir. 1135 ile 1175 yılları arasında 40 yıl boyunca Selçuklulara bağlı Danişmendoğulları’nın başkenti olan Malatya, Selçuklulardan sonra İlhanlılara ve ardından da Memluklulara geçmiştir.1516’da Yavuz Sultan Selim’in Memluk devletini yenmesiyle Malatya Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, merkezi Kahramanmaraş olan Dulkadir Beylerbeyliği’nin beş sancağından biri olan Malatya, 18’inci yüzyılda iç ayaklanmalar nedeniyle Maraş’tan ayrılıp Diyarbakır Eyaleti’ne bağlı bir sancak olmuştur. Tanzimat’ın ardından Mamuretu’l-Aziz Eyaleti’nin üç sancağından birisinin merkezi yapılan Malatya, I. Dünya Savaşı yıllarında Anadolu’nun büyük merkez kentlerinden biri olmuştur. Cumhuriyet döneminde il yapılan Malatya’nın 1937 yılında demiryolu ile Sivas’a bağlandıktan sonra şehir hızla gelişmeye başlamıştır. Yıllar içinde özellikle kayısı üretiminin geliştiği kent, bugün artık dünyanın kayısı başkenti olarak tanımlanmaktadır.

Tarihi ve doğasıyla Malatya’yı keşfetmeye hazır olun…

Tarihi belgelere göre en az 9 bin yıllık bir tarihi geçmişi olan Malatya, hem bu zengin tarihinden gelen birikimi ve eserleriyle hem de doğal güzellikleriyle ziyaret edilesi yüzlerce yere sahiptir. Malatya’nın gezmeye değer yerlerinin tamamını görmek günler alabilir, o bakımdan biz size bunların belli başlılarını kısaca tanıtmak istedik. Bizim listemizi daha da genişletmek sizin elinizde.

Arslantepe Höyüğü

Malatya denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri, geçmişi Milattan Önce 4000 yılına kadar uzanan Arslantepe Höyüğü gelir. Türkiye’deki en kapsamlı höyükler arasında bulunan Arslantepe, Battalgazi ilçesinde içinde bulunur. İlk arkeolojik kazıların 1932 yılında Fransız arkeologlarca başladığı höyükten bugüne değin çok sayıda eser ortaya çıkarılmıştır. Ardından 1960’da İtalyan ve Roma La Sapianz Üniversitesi arkeologları kazıları sürdürmüştür. Bu çalışmalar höyüğün tarihinin daha erken dönemlere dair olduğunu ortaya koymuştur. Ortaya çıkarılan iki aslan ve bir kral heykeli, Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmeye devam edilmektedir. Ayrıca mühür baskıları, kerpiç saray, kaliteli metal eserler, Milattan Önce 3600 ila 3550’li yıllara ait olduğu saptanan bir tapınak da gün yüzüne çıkmıştır.

Nemrut Dağı

Dünyanın sekizinci harikası olarak adlandırılan Nemrut Dağı’nı Malatya üzerinden ziyaret edebilirsiniz. Büyük kısmı Adıyaman ili sınırlarında bulunan, ancak bir kısmı Malatya sınırlarında kalan Nemrut Dağı’na sadece 95 kilometrelik bir yolculuğun ardından ulaşabilirsiniz. Araç ile ulaşımı oldukça kolay olan Nemrut Dağı’na ayrıca yaz aylarında kent merkezinden turlar da düzenlenmektedir. Nemrut Dağı Milli Parkı’nda güneşin doğuşun ve batışını izlemek dünyadan gelen birçok turistin en büyük zevkleri arasında yer almaktadır.

Levent Vadisi

Malatya’nın doğal güzellikleri arasında bulunan Levent Vadisi’nin geçmişi 65 milyon yıl önceye dayanmaktadır. Burada bulunan kayaların oluşumu milyonlarca yıl sürerken, ayrıca vadideki mağaralar, ilginç yüzey şekilleri ve derin uçurumlar büyüleyici bir manzara sunmaktadır. Malatya’nın Akçadağ ilçesi sınırlarında bulunan ve ilçe merkezine araçla 10 dakika kadar uzakta olan Levent Vadisi’nin yüzey araştırmalarında bölgede bulunan kabartmaların Genç Hitit Çağı’na ait olduğu belirlenmiştir. Trekking ve motor sporları yapılabilecek olan vadide Malatya Valiliği tarafından kurulan seyir terasında ise vadiye kuşbakışı bakabilirsiniz.

Karakaya Baraj Gölü

Türkiye’nin Atatürk barajından sonraki ikinci büyük barajı olan Karakaya, il sınırları içinde yer almaktadır. Bu baraj yapılırken ortaya çıkan baraj gölü bugün itibarıyla Malatya’daki önemli kültür ve turizm bölgelerinden birisi olarak görülüyor. Karakaya Baraj Gölü etrafında çokça turistik tesis bulunmakla birlikte Malatya’nın Battalgazi ilçesi ile Elazığ’ın Baskil ilçesi arasında düzenlenen feribot seferleri de turizmi canlandıran bir faktör olmuştur. Öte yandan Türkiye’deki en uzun demiryolu köprüsü de bu baraj gölünün üzerinde yer almaktadır. Karakaya Baraj Gölü, barındırdığı kuş çeşitleri ile kuş gözlemcileri tarafından da ilgi çekmektedir.

Günpınar Şelalesi

Malatya’daki en güzel manzaralardan birine sahip olan Günpınar Şelalesi, Darende ilçesinde bulunmaktadır. Yerli ve yabancı turistler tarafından özellikle yaz aylarında yoğun olarak ziyaret edilen şelale, bir yandan yüksekten düşen suları diğer yandan da çevresindeki güzellikleri ile ziyaretçilerini mest eder. Yakınında bulunan Sulu Mağara da turistlerin yoğun ilgisiyle karşılanmaktadır. Bu güzelliği, Malatya’yı ziyaret eden herkesin mutlaka görmesini öneririz.

Yusuf Ziya Paşa Bedesteni

Malatya’nın Darende ilçesindeki Yusuf Ziya Paşa Bedesteni, klasik Osmanlı kapalı çarşı mimarisinin özelliklerini taşır. İlçenin Zaviye Mahallesi’ndeki mezarlık içinde bulunan bedesten, sahip olduğu dikdörtgen yapısıyla dikkat çeker. İç duvarlarda kesme taşlar, örtü sisteminde ise molozlar kullanılan Yusuf Ziya Paşa Bedesteni, 1997 yılında detaylı olarak temizlenmiş, ardından 2005’te ise restore edilmiştir. Darende’ye gelerek Günpınar Şelalesi’ni ziyaret eden herkesin bu bedesteni de ziyaret etmesini öneririz, zira birbirlerine de çok yakındırlar.

Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi

Malatya’nın Darende ilçesinde yer alan ve mimari yapısı ile etkileyen türbe ve külliye farklı atmosferiyle ilgi çekmekledir. Malatya’yı ziyaret ederseniz Darende’ye uğramadan edemezsiniz, Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi de ilçenin cezbedici yerlerinden biridir.

Tohma Kanyonu

Darende’ye gider de Tohma Kanyonu’nda bir yürüyüş yapmazsanız ilçenin tadını yeterince çıkarmamış olursunuz. Doğal güzellikleri ve sus sesleri arasında harika zaman geçirebileceğiniz kanyon, yaz aylarında serinleyebileceğiniz bir ortam sunar. Yürüyüş parkurları ve yüzebileceğiniz alanlar bulunan kanyonda ayrıca Tohma Suyu’nda rafting yapma imkanına da sahipsiniz.

Battalgazi Ulu Camii

I. Alaaddin Keykubat döneminde, 1220’li yıllarda inşa edilen Battalgazi Ulu Camii’nin mimarının Yakub Bin Ebubekir olduğu bilinir. Hat işlerini Ahmed Bin Yakub’un yaptığı camiinin taş kısımları da Üstad Hüsrev El- Benna tarafından inşa edilmiştir. Yapıldığı ilk zamanlardan sonra yenileme ve ilaveler yapılan Battalgazi Ulu Camii’nin orijinal özelliklerinin bugüne değin epeyce değiştiği ifade edilmektedir.

Beşkonaklar Etnografya Müzesi

Kent merkezindeki Sinema Caddesinde bulunan ve Malatya evi özellikleri taşıyan beş adet konağın restore edilerek turizme kazandırılması ile kurulmuştur. Bölge halkının eski dönemlerde kullandığı eşyalar ve geleneksel kıyafetler, Beşkonaklar Müzesi’nde, mankenler üzerinde sergilenmektedir. Müzede sergilenen eserler arasında ayrıca yüzükler, tespihler, cep saatleri, kazanlar, ağırlık ölçü aletleri, çakmaklar ve aydınlatma araçları da bulunmaktadır. İç yapısında ahşabın dikkat çektiği müze, Malatya’nın geçmişteki evleri hakkında önemli veriler sunmaktadır.

Malatya Atatürk Evi

Burası, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya geldiğinde konakladığı bina olduğu için 1981 yılında düzenlenerek müze olarak ziyarete açılmıştır. Eski Halkevi binası olan evde, girişin sağ kısmında bulunan ilk odada Atatürk’ün burayı ziyaret ettiği sırada kullandığı masa, işlemeli sehpa ve bir koltuk yer almaktadır. Sol kısımda ise Atatürk kitapları bulunmaktadır.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, klasik bir Osmanlı kervansarayı özelliklerini gösterir. IV. Murat döneminde Bosnalı Silahtar Mustafa Paşa tarafınca yaptırılmıştır. İsmini yaptırdığı kişiden alan bu kervansaray, Battalgazi ilçesinde yer almaktadır. Bu kervansaray, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de kendisine yer bulmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda kervansarayın dış mekanlarının dükkan olarak kullanıldığı, 12 adet odasının da misafirler için tasarlandığı ortaya çıkarılmıştır. Yanı sıra Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda bir havuz ile bir hancı odası da yer almaktadır.

Malatya Müzesi

İnsan yerleşiminin 9 bin yıl öncesine dayandığı Malatya’da bugüne kadar yapılan arkeolojik kazılar çok sayıda tarihi eseri ortaya çıkarmıştır. Günümüzde halen devam eden kazılarda, 1930 ile 1937 yılları arasında gün yüzüne çıkarılan eserler için bir müze yapılmıştır. 1970 yılında İnönü Parkı içinde bulunan binanın müzeye dönüştürülmesiyle kurulan bu müze, 1979’da ise Kernek Meydanı’ndaki yeni binasında ziyaretçilerini ağırlamaya başlamıştır. Müzede, Malatya’da yaşam sürmüş birçok uygarlığa ait 15 bin adetten daha fazla eser bulunmaktadır.

Bulgur, köfte ve kebap cenneti Malatya…

Geniş bir yemek kültürüne sahip olan Malatya’da bulgurlu yemekler, kebaplar ve köfteler oldukça yaygındır. Kendine özgü lezzetleriyle ziyaretçilerinin damağına müthiş tatlar yaşatan kent, geleneksel olarak sürdürdüğü yemek kültüründe çok fazla seçeneğe sahip. Bu lezzetlerden bazılarını sizin için derledik.

Analı Kızlı Köfte

Malatya’nın en ünlü köftesini, şehirde yiyebileceğiniz birçok restoran vardır. Tarifi biraz zordur, özetleyelim: Kıyma ve köftelik bulgur bir kaba konduktan sonra yoğrulur. Sonra üzerine yumurta ve salça eklenerek tekrar yoğrulur. Ardından unu, tuzu ve karabiberi ilave edilip bir saat kadar dinlendirilir. Tencereye ince ince doğranan soğanlar ve tereyağı kavrulur. Üstüne kıyma, karabiber, pulbiber, kimyon ve tuz eklenir ve biraz daha kavrulur. Sonra kıymalı harç soğumaya bırakılır. Bu harçtan misket büyüklüğünde köfteler hazırlanır ve yumurta büyüklüğünde parçalar koparılıp içi oyulur. Oyuğa kıymalı harç konup yuvarlanarak kapatılır. Geniş bir tencerede suyla kaynatılır.

Kaburga Dolması

Önce kaburganın üst derisi kaldırılır ve bir oyuk oluşturulur. Ayıklanan pirinç yıkanıp bir kaba konur. İçine kıyılmış maydanoz, küp halinde soğan, küp biçiminde doğranmış kabuksuz domates, tuz, karabiber, bir kaşık salça koyulup karıştırılmak suretiyle yapılır. Hazırlanan iç kaburga oyuğun konulur ve dikilir, sonra da pişirme süreci başlar. Nefis bir lezzet ortaya çıkar.

Kağıt Kebabı

Koyun ya da dana etinden yapılan kağıt kebabında, yağlı veya yağsız etin olduğu tüm bölümler tercih edilebilir. Et parçaları kağıt içine kuyruk yağıyla birlikte konulup kağıt kapatılır. Yağlı kağıtta bulunan etler bakır leğenlere konulup fırına sürülür. Bu kebabın sebzeli olanı da vardır.

Papaz Yahnisi

Et, yıkanıp bir tencerede ateşe konulmasının ardından yağ ilave edilerek kızartılır. Eklenen salça ile karıştırılıp sıcak su ilave edilir ve pişirilir. Yanda arpacık soğanların kabuklarından temizlenip yıkanmasının ardından pişmek üzere olan ete atılmasıyla yemek hazırdır.

Fasulye Kavurması

Ayıklanan ve yıkanan fasulyeler, bir parmak kalınlıkta doğranır. Yanda kuru soğan küp şeklinde doğranır ve bir tencerede yağla birlikte pembeleşinceye kadar kızartılır. Ardından içine ince doğranmış yeşilbiber eklenir. Bununla karıştırıldıktan sonra salçası eklenir. Kabuğu soyulup küp biçiminde doğranan domates de eklenerek, bir müddet pişirildikten sonra fasulyeler konulur. Kısık ateşte hazır hale getirilir

Kömbe

Küçük parçalara ayrılan kuşbaşı et, yıkandıktan sonra tencerede ateş üzerine konur. Kendi suyu çekilince iki kaşık yağ eklenip, iyice kavrulana kadar pişirilir. Yanda geniş bir tepsiye un elenip ortası havuz şeklinde açılır. Açılan kısma maya, kenarlarına ise tuz eklenir. Ilık su ile yumuşak bir hamur hazırlanır. Hamur üstüne örtülerek nemli bez ile mayalanmaya bırakılır. Hamurlardan birisi yağlı tepsiye açılır ve üzerine kavrulmuş et yayılarak eklenir. Diğer hamur ise üzerine örtülür. Üstü yağla yağlanarak fırına sürülür. Lezzetle yenir.

İncik Kebabı

İncik olarak adlandırılan koyun, kuzu ve keçinin bacak etlerinden yapılır. Salçalı suda kemikli olarak toprak bir kap içinde haşlanmaya bırakılır. Suyu çektirildikten sonra tereyağında kızartılır ve közlenmiş biber, domatesle servise hazır hale gelir.

Ispanaklı Ekşili Köfte

Soğanların küp biçiminde doğranıp genişçe bir tencerede yağla birlikte kavrulup, sulandırılmış salça eklenmesiyle yapılır. Yağı eklendikten sonra altı bardak su eklenir. Ayıklanmış ve yıkanmış mercimek eklenerek kapak örtülür ve haşlanmaya bırakılır.

Katmer

Yoğurt, yumurta, tuz, sıvı yağ ve ezilmiş pak maya genişçe bir kaba konduktan sonra karıştırılır. İhtiyaç duyduğu kadar un eklenerek, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Yaklaşık 20 dakika mayalanmaya bırakıldıktan sonra 12 eşit parçaya bölünür. Yarım santimetre kalınlıkta daire şeklinde açıldıktan sonra birkaç yerinden delinir. Kızgın yağda kızartıldıktan sonra servis edilir.

Malatya, festivalleri ile dünyaya sesleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en çok festivale sahip illerden biri olan Malatya’da, özellikle son yıllarda festivallerin sayısı hızla artıyor. Hem kent merkezinde hem de ilçelerde düzenlenen festivallerin bazıları uluslararası nitelik taşırken, bazıları da yerel ama oldukça ilgi çekici özellikler taşıyor.

Malatya Uluslararası Kayısı ve Kültür Festivali

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fuarcılık A.Ş. tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Malatya Uluslararası Kayısı ve Kültür Festivali, her yıl kayısı mevsimi olarak bilinen temmuz ayında düzenleniyor. Oldukça geniş bir programa sahip olan festivale yüzbinlerce kişi katılıyor.

Malatya Uluslararası Film Festivali

Kentte düzenlenen yeni festivallerden olan Malatya Uluslararası Film Festivali’ne ilgi her geçen yıl artıyor. Malatya Valiliği tarafından düzenlenen festival, her yıl kasım ayında gerçekleştiriliyor. Festivalde çeşitli kategorilerde filmlere, sanatçılara ve belgesel yapımlara ödüller veriliyor. Yüzlerce filmin gösterildiği festivale Malatya halkı da yoğun ilgi gösteriyor.

Uluslararası Arguvan Türkü Festivali

Türkiye’deki ve dünyadaki ilk türkü festivalini düzenleyen Malatya, türküleriyle ünlü Arguvan ilçesinde her yıl temmuz ayında Uluslararası Arguvan Türkü Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Arguvan Belediyesi ve Arguvan Vakfı tarafından düzenlenen festivale Türkiye’nin dört bir yanından katılan halk müziği sanatçılarının yanı sıra son yıllarda dünyanın farklı bölgelerinden folk müzik sanatçı ve grupları da katılıyor. Nüfusu 7 bin civarında olan bu küçük ilçede festival günlerinde nüfus 200 bine kadar çıkıyor. İki veya üç gün süren festivali, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından 500 bini yakın kişi izliyor.

Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı

Malatya’da sekiz yıldır düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı da her yıl Nisan ayı sonu ile Mayıs ayının ilk haftasında düzenleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından kitapevleri ve yazarların katıldığı fuar, bölgede en yoğun ziyaretçi çeken fuarlardan biri olma özelliğini taşıyor. Fuarı Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fuarcılık A.Ş. düzenliyor.

Uluslararası Kervansaray Buluşması

Malatya’nın uluslararası festivallerinden birisi olan Kervansaray Buluşması, Battalgazi ilçesinde düzenleniyor. Her yıl eylül ayında yapılan festivale Battalgazi Belediyesi ev sahipliği yapıyor. Festivalde Battalgazi tarihi ve kültürü üzerine çok sayıda etkinlik yer alıyor.

Sadece kayısısı değil; kirazı, cevizi, üzümü de festival konusu…

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’inden fazlasını karşılayan Malatya, sadece kayısısı ile değil kirazı, cevizi, üzümü, elması, armudu ile de iddialı. Bu iddiasını festivallere de yansıtan kentte bu meyvelerin adıyla birçok festival yapılıyor. Her yıl temmuz ayında Yeşilyurt ilçesinde Kiraz Kültür ve Spor Şenliği, Hekimhan ilçesinde ağustos ayında Ceviz, Maden ve Kültür festivali, Arapgir ilçesinde her yıl eylül ayında Bağbozumu Şenlikleri, Doğanşehir ilçesinde Elma ve Kültür Şenliği, Darende’de Güreş ve Kültür Festivali düzenleniyor.
Malatya Gezi Rehberi

Malatya Gezi Rehberi

Malatya’da gece hayatı, fazla seçenek sunmuyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş ve nüfusu yüksek olan illerinden biri olan Malatya, ne yazık ki gece hayatı konusunda yeterli seçeneğe sahip değildir. Ancak yine de şehirde faaliyet gösteren birkaç meyhane, bar ve kafe mevcuttur. Malatya’daki gece hayatının son yıllarda biraz daha gelişmeye başlaması öğrenci nüfusunun artmasına bağlıdır.

Kentteki gece hayatının canlı olduğu mekanlardan olan Altınyunus Tesisleri, Elazığ karayolu üzerinde bulunur. Kent merkezinden uzaklığı 5 kilometre olan tesisler yedi adet salonunda düğün salonu hizmet verirken, aynı zamanda restoran ve bar bölümüne de sahiptir. Şehir merkezindeki Cezmi Kartay Caddesi üzerinde bulunan birahaneler ve meyhaneler de gece hayatının sürdüğü mekanlar arasında yer alır. Yine kent merkezinde yer alan Melita Restoran’da canlı müzik eşliğinde içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Ayrıca şehirde çok sayıda kafe de bulunmaktadır. Malatya’nın bazı ilçelerinde de gece hayatının sürdüğü mekanlar mevcuttur.

Sonuçları sırala:

0 görüşler

Ramada Plaza Altın Kayısı;  Malatya şehir merkez’de bulunmaktadır. Hotel  Malatya havalimanı‘na  17 km, Malatya şehir merkezine ise  3 km mesafededir.Yılın

ortalama fiyatı129TL SEÇİN