TatilCity.NETTatilCity.NET

Ordu Gezi Rehberi

Ordu Gezi Rehberi

Ordu Gezi Rehberi

Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde bulunan Ordu, kuzeyde Karadeniz, güneyde Tokat ve Sivas, batıda Samsun ve doğuda Giresun ile komşudur. Yüzölçümü 5 bin 952 kilometrekare olan il, bölgenin en temiz kumuna ve 100 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridiyle bölgenin en güzel plajlarına, koylarına ve mesire yerlerine sahiptir. Kıyı şeridinin 60 kilometresini kapsayan kumsallarıyla pek çok bölge ilinden ayrılan Ordu, diğer yandan da dağları ve ormanları ile en çok ilgi gören illerden biridir.
Turizm bakımından oldukça zengin bir potansiyele sahip olan ilde; kıyı turizmi, yayla turizmi, trekking, kış turizmi, kamp-karavan, balıkçılık, fotosafari, yamaç paraşütü gibi etkinliklere uygun çok sayıda yer mevcuttur. Dağlık bir yapıya sahip olan Ordu’da, Karadeniz ve Canik dağları bunların başlıcalarını oluşturur. Kıyıya paralel uzanan dağlar, batıdan doğu istikametinde gittikçe daha da yükselirler. Nehirlerce kesilen bu dağlar aynı zamanda derin vadileri ve muazzam yaylaları oluşturmuştur. Karadeniz ikliminin görülüğü ilde kış ayları serin, yaz ayları ise ılık yaşanır. Senenin neredeyse tüm aylarında yağış görülür.

Bir doğa harikası; Ordu…

Bir doğa harikası olan; dereleriyle, ormanlarıyla, yaylalarıyla türkülere konu olan Ordu, Türkiye’nin cennet köşelerinden biridir. Dağların denize dik bir şekilde indiği Melet Vadisi’nin meydana getirdiği alüvyon ovasında kurulan Ordu kent merkezi, çevresi ormanlarla kaplı bir konumda bulunmaktadır. Şehir merkezinden denize dökülen Melet Irmağı'nın doğusunda ladin, yüksek bölgelerinde karaçam ve ibreli meşçereler vardır. Batıda tarım arazileri haricinde kızılağaç, gürgen, kestane ve doğu kayını küçük meşçereler halinde yer alır. Ordu’nun toplam arazisinin yüzde 44’ü tarım için elverişlidir. Arazinin yüzde 34'ünü meydana getiren ormanlar,
Türkiye ortalamasının üzerindedir. Çayır ve meraların yüzde 8 oranında olduğu ilde, yerleşim yerleri ve tarım dışı araziler toplamı ise arazinin yüzde 14’ünü kapsar. Bölgenin genelinde olduğu gibi Ordu’da da ağırlıklı tarım ürünü fındıktır ve Türkiye’deki üretimin yaklaşık yüzde 25’ini tek başına Ordu ili karşılar. Ceviz, elma, kivi, çilek, böğürtlen, karayemiş, maviyemiş ve Trabzon hurmasının da yetiştirildiği ilde, son yıllarda kivi üretiminde ilerleme yaşanmıştır. Ordu’da ayrıca kesme çiçekçilik de gelişmektedir. Bunların yanı sıra mısır, patates, çavdar, kuru baklagiller, yem bitkileri, yulaf, arpa ve buğday yetiştirilmektedir. Coğrafi yapısı nedeniyle Ordu’da sebze tarımı ise Türkiye ortalamasının oldukça gerisindedir.
Hayvancılığın yaygın olmadığı ilde arıcılık, elverişli iklim ve flora nedeniyle yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye bal üretiminin yüzde 10’undan fazlasını tek başına Ordu karşılamaktadır. İlin balıkçılık potansiyeli, yurt ve bölge geneline göre oldukça önemli bir yer tutar. Bir sahil ili olan Ordu’da şehir merkeziyle birlikte dört ilçenin deniz kıyısında olması nedeniyle balıkçılık oldukça gelişmiştir. Yaban hayvanları bakımından da zengin bir il olan Ordu’da, en çok karaca, yaban keçisi, çakal, kurt, boz ayı, yaban domuzu, sansar, tilki, çakal ve vaşak yaşıyor.

Dağları, ormanları ve dereleriyle Ordu’nun ilçeleri…


Altınordu

Boztepe’nin eteğinde, Kirazlimanı kıyısında kurulmuş olan Altınordu, aynı zamanda Ordu’nun merkez ilçesidir. Toprakları dar kıyı ovası ve ardından yükselen dağlardan oluşan ilçenin dağlarında kızılağaç, gürgen, meşe, ladin, kayın, sarıçam ve köknar ormanları vardır. Tarıma bağlı olan ilçede fındık, mısır, patates, fasulye ve sebze yetiştirilir. Ayrıca kıyılarda balıkçılık, iç bölgelerde hayvancılık da yaygındır. Başlıca sanayi kuruluşları olarak; soya fabrikası, un, gıda, orman ürünleri fabrikaları, fındık ürünleri ve fındık kırma fabrikaları mevcuttur.

Akkuş

Genelde zengin ormanlarla kaplı dağlık bir yapıya sahip olan Akkuş ilçesinin yüzölçümü 666 kilometrekaredir. Ünye-Niksar karayolu üzerinde bulunan ilçe merkezinin Ordu şehir merkezine uzaklığı 145 kilometredir. Önceki adı Karakuş olan ilçe, 1954’te belediye statüsüne kavuşmuştur. Akarsu vadilerinin bolca bulunduğu ilçede, başlıca akarsular Karakuş ve Bolaman’dır. Ekonomisi ormancılığa dayanan Akkuş’ta tarım alanları oldukça sınırlıdır. Tarım ürünleri fındık, patates, ceviz ve mahlep olan ilçenin bazı köylerinde arıcılık ve tavukçuluk yaygındır. Akkuş’ta hayvancılık ağırlıklı olarak yaylalarda yapılır.

Aybastı

Toprakları dağlık olan Aybastı ilçesi, Canik Dağları ile çevrilidir. Yüksek yaylalara sahip olan ilçede küçük akarsular bulunur. Akarsu vâdilerinde küçük düzlükler vardır. Canik Dağları’nın kuzey eteklerinde kurulmuş olan ilçenin Ordu şehir merkezine uzaklığı 137 kilometredir. Belediyesi 1954 yılında kurulan Aybastı, 1960’ta ilçe merkezi olmuştur. Tarıma dayalı ekonomisinde öne çıkan tarım ürünleri patates, buğday, fındık ve mısırdır. Yaylalarda yapılan hayvancılığın ekonomide önemli bir yeri vardır ve en çok beslenen hayvanlar sığır ve koyundur. Aybastı’da linyit yatakları da mevcuttur.

Çamaş

Toprakları genelde dağlık olan Çamaş ilçesi, dağları akarsu vadileriyle derin biçimde parçalanmış bir yapıya sahiptir. Zengin ormanla kaplı olan ilçede Bolaman Çayı ve onun kolları konumundaki dereler başlıca akarsuları oluşturur. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede fındık, mısır ve soya fasulyesi başlıca tarım ürünleridir. İlçenin yüksek bölgelerinde hayvancılık da yaygındır. Canik Dağları’nın eteklerinde kurulmuş olan Çamaş ilçe merkezi, daha önce Fatsa’ya bağlı bir bucak iken, 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Çatalpınar

Çatalpınar ilçesi de çoğunlukla dağlık bir yapıya sahiptir ve akarsu vadilerinde bazı düzlükler yer alır. Tarıma dayalı ekonomik yapısı, fındık başta olmak üzere, mısır ve soya fasulyesi üzerine kurulmuştur. İlçenin yaylalarında hayvancılık da yaygındır. Çatalpınar ilçesi daha önceleri Fatsa ilçesine bağlı bir belde iken 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Belediyesinin kuruluş tarihi ise 1973’tür.

Çaybaşı

Başlıca akarsuyu Cirit deresi olan Çaybaşı ilçesi, dağlık bir arazi üzerine kurulmuş olup, akarsu vadilerinde küçük düzlüklere sahiptir. Tarımın yanı sıra hayvancılığın da gelişmiş olduğu ilçede fındık ve mısır başlıca tarım ürünleridir. Hayvancılık ise yaylacılık yöntemiyle daha çok büyük baş hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Canik Dağları’nın eteklerinde, Cirit Deresi kenarında kurulan Çaybaşı, daha önceleri Ünye’ye bağlı bir bucak iken 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Fatsa

Ordu’nun deniz kenarında kurulmuş ilçelerinden olan Fatsa, Samsun-Ordu sahil yolunun geçtiği kent merkezine sahiptir. Ordu şehir merkezine uzaklığı 56 kilometre olan ilçe merkezi, kıyıya paralel bir şekilde büyüme göstermiştir. 1876’da yılında belediye statüsüne kavuşmuştur. Fatsa’nın toprakları kıyı ovası ve hemen ardından da Canik Dağları’nın uzantılarından oluşmuştur. Başlıca akarsuyu olan Bolaman Çayı’nın taşıdığı alüvyonlu topraklar, eski zamanlarda oldukça girintili olan koyu doldurmuş ve Fatsa Ovası’na dönüştürmüştür. Tarıma dayalı ekonomisinde fındık, çay, mısır, elma ve armut başlıca tarım ürünleridir. Ayrıca hayvancılık ekonomik açıdan tarımdan sonraki gelir kaynağını meydana getirmektedir. Ordu’nun diğer ilçelerinde olduğu gibi yaylacılık yöntemiyle yapılan hayvancılıkta en fazla sığır ve koyun beslenmektedir. İlçenin kıyı kesimlerinde ise balıkçılık gelişmiştir.

Gölköy

Bolaman Çayı’nın kollarından birinin kenarında kurulmuş olan Gölköy ilçe merkezi, Ordu-Sivas karayolunun 2 kilometre uzağında yer alır. Ordu şehir merkezine uzaklığı 60 kilometre olan ilçenin belediyesi 1936 yılında kurulmuş olup, aynı yıl ilçe statüsü kazanmıştır. Toprakları dağlık olan ilçede, dağların akarsu vadileriyle parçalanmış bölümlerinde yaylalar yer alır. Başlıca akarsuları Bolaman ve Melet çayları olan ilçede, ekonomi ağırlıkla tarım üzerine kuruludur. Mısır, fındık, elma ve armut başlıca tarım ürünleri olup, bunların yanı sıra arpa, buğday ve fasulye de yetiştirilmektedir. Ekonomik açıdan önemli gelir kaynaklarından ikincisi olan hayvancılık ise daha çok koyun ve keçi besiciliği üzerinden yapılmaktadır. İlçede ormancılık da gelişmiştir ve kereste başta olmak üzere orman ürünlerinin ekonomide yeri büyüktür. Gölköy topraklarında ayrıca bakır, çinko, kurşun ve demir yatakları da mevcuttur.

Gülyalı

Kıyı ovası ve içeri doğru yükselen dağlardan oluşan Gülyalı ilçesinin merkezi deniz kıyısındadır. Tarıma dayalı olan ekonomisinde fındık, mısır, patates, fasulye ve sebze başlıca tarım ürünleri olup, bunların yanı sıra kıyı bölgelerinde balıkçılık gelişmiştir. İlçede yüksek bölgelerde hayvancılık da yaygındır. Ordu-Giresun sahil yolunun geçtiği Gülyalı ilçesi, il merkezine bağlı bir belde iken 1987 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Gürgentepe

Gürgentepe ilçesi ağırlıklı olarak dağlık bir yapıya sahip olup, akarsu vadilerinde bazı düzlükler mevcuttur. Başlıca akarsuyu Bolaman Çayı olan ilçenin ekonomisi tarım ağırlıklıdır. Önde gelen tarım ürünleri ise mısır, fındık, elma ve armuttur. Hayvancılık ve ormancılığın ekonomik olarak önemli bir gelir kaynağı olduğu Gürgentepe’de, beslenen hayvanlar daha çok koyun ve keçidir. Fatsa-Sivas karayolunun geçtiği ilçe, daha önce Gölköy’e bağlı bir belde iken 1987 yılında ilçe olmuştur.

İkizce

Başlıca akarsuyu Akçay olan İkizce ilçesi, dağlık bir coğrafya üzerinde bulunur. Tarım ve hayvancılığa dayanan ekonomisinde fındık, mısır ve pirinç başlıca tarım ürünleridir. Daha önce Ünye ilçesine bağlı bir belde olan İkizce, 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Kabadüz

Ordu’nun düz topraklara sahip olan nadir ilçelerinden birisi olan Kabadüz’ün güneyi Canik Dağları’nın uzantıları ile çevrilidir. Melet Çayı’nın başlıca akarsuyu olduğu ilçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Tarım ürünleri içinde fındık, patates, fasulye ve sebze önde gelmektedir. Yaylacılık yöntemiyle sığır ve koyun en çok beslenen hayvanlardır. Merkezi Melet Çayı kıyısında bulunan Kabadüz, daha önce bir belde iken 1990 yılında ilçe olmuştur.

Kabataş

Kabataş ilçesinin arazisi Canik Dağları ile kaplı olup, akarsu vadilerinde bazı düzlük bölgeler mevcuttur. Tarım ve hayvancılığa bağlı olan ekonomisinde, diğer ilçelerde olduğu gibi fındık ve mısır yaygındır. Daha çok koyun ve sığır beslenen yayla hayvancılığı yaygındır. Daha önce Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı bir belde olan Kabataş’a 1990 yılında ilçe statüsü verilmiştir.

Korgan

Elekçi Çayı vadisinde kurulan Korgan ilçe merkezinin Ordu kent merkezine uzaklığı 91 kilometredir. 206 kilometrekarelik yüzölçümü ile küçük bir ilçe olan Korgan, gelişmiş bir yerleşim birimidir. Canik Dağları tarafından engebeli hale getirilen ilçede, Elekçi Deresi ve Bolaman Çayı başlıca akarsulardır. Tarıma bağlı olan ekonomisinde patates, mısır ve fındık başlıca tarım ürünleridir. Bunların yanı sıra elma, armut, buğday, arpa ve fasulye de yetiştirilir. Arıcılığın gelişmiş olduğu ilçede, koyun ve sığır en çok yetiştirilen hayvanlardır.

Kumru

Yüzölçümü 344 kilometrekare olan ve büyük oranda dağlık bir arazi yapısına sahip olan Kumru ilçesi, Ordu şehir merkezine 91 kilometre uzaklıktadır. Elekçi Deresi ve kolları tarafından parçalanan dağların oluşturduğu vadilerde kimi küçük düzlükler yer alır. Tarıma bağlı olan ekonomisinde patates, mısır ve fındık başlıca tarım ürünleri olup; az miktarda da olsa armut, elma, buğday, arpa ve fasulye yetiştirilmektedir. Daha çok koyun yetiştiriciliği üzerine kurulu hayvancılık, ekonomide önemli bir yer tutmakla birlikte arıcılık da gelişmiştir.

Mesudiye

Ordu’nun pek çok ilçesi gibi dağlık bir arazi yapısına sahip olan Mesudiye, bin 180 kilometrekarelik yüzölçümüyle ildeki en geniş ilçedir. Doğuda Giresun dağları, batıda Canik Dağları bulunan ilçenin başlıca akarsuyu Melet Çayı’dır. Melet Çayı vadisinde kurulan ilçe merkezi Ordu-Sivas karayoluna 1 kilometre yakındadır. Eski adı Hamidiye olan ilçe, Ordu kent merkezine 113 kilometre uzaklıkta yer alır. Tarım ve ormancılığa bağlı olan ekonomisinde öne çıkan tarım ürünleri arpa, buğday ve patatestir. Bunların yanı sıra az sayıda elma, fındık, armut ve mısır ağaçları da vardır. İlçenin köylerinde arıcılık, sığır besiciliği ve tavukçuluk da yaygındır.

Perşembe

Perşembe Koyu’nda kurulan ilçenin eski ismi Vona’dır. İlçeden geçen Samsun-Ordu kıyı yolu ile Ordu şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunur. Yüzölçümü 226 kilometrekare olan Perşembe ilçesi, hafif engebeli düzlüklerden oluşmuştur. Topraklarının çoğu yarımada üzerinde bulunan ilçede, ekonomi tarım ve balıkçılığa bağlıdır. Mısır, fındık, patates, armut ve elma başlıca tarım ürünleri olup, ayrıca sınırlı da olsa soya fasulyesi ve çay da ekonomide yer tutar. İçteki dağlık bölgelerde bulunan yaylalarda küçükbaş hayvan besiciliği yaygındır. Ekonomik açıdan en önemli kaynaklardan biri olan balıkçılık ilçede oldukça gelişmiştir.

Ulubey

Ulubey ilçesinin arazisi, Canik Dağları tarafından engebelendirilen bir yapıya sahiptir. Kayın, köknar ve ladin ormanları ile kaplı olan ilçede, Melet Çayı başlıca akarsuyudur. Ordu-Sivas karayolu üzerinde bulunan ilçe merkezinin Ordu kent merkezine uzaklığı 22 kilometredir. Tarıma bağlı ekonomisinde başlıca üretilen tarım mahsulleri mısır, fındık, patates ve fasulyedir. Bunların yanı sıra ilçede az sayıda da olsa elma ve armut ağaçları mevcuttur. Öte yandan ilçede hayvancılık ve ormancılık önemli bir ekonomik değerdir.

Ünye

Ordu’nun deniz kıyısında bulunan ilçelerinden biridir. Kıyıya doğru alçalan dağlara sahip ilçede, başlıca akarsular olarak Akçay, Cudi Deresi ve Ceviz Deresi vardır. Genelde düz kıyı şeridi bulunan Ünye, yüksek kesimlerde ormanlıktır. Taşhane Burnu üzerinde yer alan Ünye ilçe merkezinden Amasya-Erzincan karayolu geçmektedir. Bu yol, Akkuş’tan üzerinden ilçeye gelip, burada da Samsun-Ordu sahil yolu ile birleşmektedir. İl merkezine 77 kilometre uzaklıkta olan Ünye, gelişmiş bir yerleşim yeridir. Tarımın yanı sıra sanayinin de bulunduğu ilçede; mısır, fındık, elma, armut ve patates başlıca tarım ürünleridir. Ayrıca balıkçılık ve hayvancılığın da geliştiği ilçede, sanayi tesisi olarak fındık kırma atölyeleri ve çimento fabrikası bulunmaktadır.

Karadan, havadan ve denizden Ordu’ya ulaşım…

Karayolu

Ordu’nun güzelliklerini görmek için ulaşımda farklı alternatifler bulunuyor. Demiryolu ile ulaşımın mümkün olmadığı Ordu’ya karayolu ile tüm şehirlerden gidilebilir. Otoyolları kullanarak büyük şehirlerden Ordu’ya özel araçlarınızla gidebileceğiniz gibi şehirlerarası otobüs firmaları ile de kente ulaşabilirsiniz. Ordu’ya gitmek için İstanbul’dan yaklaşık 14, Ankara’dan ise 10 saat civarında bir yolculuk yapmanız gerekiyor.

Havayolu

Karayoluyla ulaşımın uzun sürdüğü Ordu’ya havayolu ile bir buçuk saatte ulaşabilirsiniz. Ordu’ya bağlı Gülyalı ilçesi ile Giresun’a bağlı Piraziz ilçeleri arasında bulunan Ordu-Giresun Havalimanı aracılığıyla şehre ulaşmak oldukça kolay. Ordu kent merkezine 18 kilometre mesafede bulunan havalimanına havayolu şirketlerinin transfer araçlarıyla ulaşabilirsiniz.

Denizyolu

Ordu’ya ulaşım için denizyolu da tercih edilebilir. İstanbul-Samsun-Trabzon uzantılı feribot seferleri aracılığıyla Ordu’ya ulaşmak mümkünken, yaz mevsiminde bu yolculuk oldukça keyifli bir hale dönüşüyor. Feribot yolculuğu için yer ve saat bilgilerini kontrol ettikten sonra yola çıkmakta fayda var.
Ordu da Spor

Ordu'da Spor


Ordu’da muhteşem manzaralar eşliğinde doğa sporları yapılabilir…

Doğa Yürüyüşü (Trekking)

Barındırdığı zengin flora ve faunanın yanı sıra doğa yürüyüşü için uygun alanlara sahip olan Ordu’nun dağları ve yaylaları, doğa yürüyüşçüleri tarafından tercih edilmektedir. Uygun parkurlara sahip olan ilde, muhteşem manzaralar eşliğinde yürüyüş yapılabilecek yerler şöyle: Çambaşı-Turnalık (6 km), Boztepe-Taşbaşı Mahallesi-Merkez (7 km), Çambaşı Göleti-Susuz-Tekmezar-Karaaslan (15 km), Turnalık-Gümüşdere (7 km), Topçam-Köşe Obası-Çukuralan Yaylası-Çambaşı Göleti (32 km), Çukuralan Yaylası-Köşe Obası-Kızılağaç Yaylası (15 km), Sayacabaşı -Kurşunçal Şelalesi-Karaoluk Şelalesi (11 km).

Yayla Turizmi

Yayla turizminin oldukça geliştiği Ordu’da en önemli yaylalar; Çambaşı, Perşembe, Mesudiye-Topçam ve Yeşilce, Keyfalan, Korgan, Argın ve Eriçe’tir. Baharın başlamasıyla start alan yayla turizmi, yaz aylarında devam eder ve sonbaharda havalar soğuyuncaya kadar sürer. Ordu, yaylalarda yapılan festivalleri ile de ünlü bir ildir. Bun festivallerden bazıları; Çambaşı Yayla Şenliği, Yokuşdibi Yayla Şenliği, Perşembe Yaylası Şenlikleri, Eriçek Yaban Çileği Şenliği ve Vosvos Şenliği’dir.

Balıkçılık

Zengin akarsu varlığı, doğal ve yapay göletleri ve sahip olduğu uzun kıyı şeridi ile sportif olta balıkçılığına oldukça uygun olan Ordu’da bu spora ilgi oldukça yüksektir. Kıyı şeridinde, açık denizde ve iç sularda; tekir, istavrit, palamut, barbun, sazan ve kırmızı benekli alabalık en çok avlanan balık türleridir.

Foto Safari

Bitki örtüsü ve fauna zenginlikleri, yaylaları, akarsuları, ormanları ile foto safari için muhteşem manzaralar sunan Ordu’da en uygun bölgeler şöyle: Çambaşı Yaylası, Perşembe Yaylası, Ulugöl Tabiat Parkı, Mesudiye-Topçam ve Yeşilce Yaylaları ve Akkuş kayın ormanları.

Karavan Kamping

Başta yaylaları olmak üzere Ordu, kamp karavan için son derece elverişli bölgelere sahiptir. Kamp karavan için en uygun yerler şu şekildedir: Çambaşı, Eriçek, Perşembe, Gerce Obası, Turnalık, Topçam ve Yeşilce, Kızılağaç, Zile Obası, Keyfalan ve Argın yaylaları. Ayrıca Ulugöl Tabiat Parkı, Çınarsuyu Tabiat Parkı ve Fatsa Çerkezler Turizm Merkezi kamp karavan için oldukça uygun mekanlardır.

Hava Sporları

Türkiye’nin teleferikle çıkılıp uçarak inilen tek merkezi Ordu’da yer almaktadır. Yamaç paraşütü tutkunları için kent merkezinin çok yakınında bulunan 475 metre yüksekliğindeki kalkış pistinden kalkıp Boztepe sahiline inmek mümkün. Sahile inerken tadına doyulmaz bir manzara size eşlik eder. Ayrıca Ordu’da yamaç paraşütü için eğitim almak da mümkün.

Kuş Gözlemciliği (Ornitoloji)

Ordu’nun Perşembe ilçesine 18 kilometre mesafede olan Hoynat Adası, tepeli karabatak türünün ana yaşam alanlarından biridir. Kuş gözlemi yapmak isteyenlerin ilde görebilecekleri kuş türleri oldukça fazladır. Bunların başlıcaları; kuğu, yeşilbaş, doğan, şahin, kartal, orman söğüt bülbülü, kızıl gerdan, su çulluğu, küçük ak balıkçıl, büyük ak balıkçıl, ibibik, büyük baştankara, sakarmeke, ağaç incir kuşu, sürmeli çalıkuşu ve benekli sinekkapandır.
Ordu Tarihçesi

Ordu Tarihçesi


Uygarlıklar beşiği Ordu’nun tarihçesi…

Yapılan araştırmalara göre, Ordu ve çevresindeki ilk yerleşimin Milattan Önce 15 binli yıllara kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Milattan Önce 2 binli yıllarda Doğu Anadolu'nun iç bölgelerinden Karadeniz’e gelen Halipler, bölgenin dağlık kesimlerine yerleşerek burada yaşamışlardır. Uzun yıllar boyunca yörede yaşayan Halipler, maden işleme ve tunçtan silah yapma konusunda uzmanlık sahibiydiler. Bu topluluğun eserlerinden bugüne ne yazık ki yeterince kalıntı kalmamıştır. Ordu ve çevresi, Milattan Önce birinci bin yılında Hititlerin egemenliğine girmiştir.
Medlerin ve Perslerin kontrolüne de giren Ordu ili ve çevresi, daha sonraki dönemlerde Roma ve Bizans egemenliğine geçmiştir. Bölge, 1204 ile 1264 yılları arasında Kommenus toprakları sınırları içinde bulunmuştur. 13’üncü yüzyılda Selçuklu Devleti sınırları içinde bulunan Ordu, 14’üncü yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine geçmiştir. 1920’de kaza olan Ordu’nun altı nahiyesi, 318 köyü ve 180 bin nüfusu mevcuttu. Trabzon vilayetinin en gelişmiş kazası olan Ordu, 4 Aralık 1920 tarihinde ‘Müstakil Sancak’ statüsüne kavuştu. Ordu, 4 Nisan 1921 tarihinde ise il oldu.

Ordu’nun gezilecek tarihi ve doğal yerleri…

Doğal güzelliklerinin yanı sıra oldukça eski bir tarihe sahip olan Ordu’da gezilebilecek çok sayıda tarihi mekan da bulunmaktadır. Kotyora Ordu’nun ilk kurulduğu yer olarak öne çıkarken, Bayramlı ise şehrin ikinci kuruluş yeridir. Bunların yanı sıra Eski Cezaevi (Kilise), Bayadı köyünde bulunan Kurul Kayası, Etnografya Müzesi, Büben Kaya Mezarları ve Hatipli Mezarlığı ilde öne çıkan tarihi yerlerdir.
İlçelerde de gezilmesi gereken önemli tarihi eserler vardır. Bunların başlıcaları; Fatsa’daki Bolaman Kalesi, Cıngırt Kayası, Ünye Kalesi, Şeyh Yunus Türbesi, Gürpınar Kaya Mezarları, Mesudiye’deki Meletios Kalesi, Perşembe’deki Yason Kilisesi, Kaya Mezarları, İkizce’deki Gençağa Kalesi ve Kale köyü Kalesi’dir.

Kurul Kayası

Ordu kent merkezine bağlı Bayadı köyünde bulunan bu yerleşim alanında, ana kayanın oyulmasıyla elde edilmiş sarnıç ve suyolu olduğu sanılan, basamaklarla aşağıya inen bir dehliz mevcuttur. Ayrıca burada bina kalıntıları ile farklı dönemlere ait seramik parçaları da dikkat çekmektedir.

Yason Burnu

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe köyünde bulunan bu alan, denize uzanan ufak bir yarımada biçimindedir. İkinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı ilan edilerek korumaya alınan alan üzerindeki kilise, bahçe duvarı kalıntısı ile birlikte halen varlığını sürdürmektedir. Ayrıca deniz kenarında uzanan duvar kalıntılarının kimi bölümleriyle antik liman ve balık havuzları bugüne kadar ayakta kalabilmiştir.

Atik İbrahim Paşa Camii

Kentin merkezinde yer aldığı için halkın Orta Camii olarak da adlandırdığı Atik İbrahim Paşa Camii, 1800’de Atik İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. İlk mihrabı Selçuklu mimarisi stilinde yapılan caminin bu mihrabı uzun yıllar boyunca varlığını sürdürmüştür. Ancak 1340’ta sökülüp bugünkü Selimiye Camii’ne yerleştirilmiştir. Söz konusu dönemde, yumuşak taşlarla zamanın mimari tarzına uygun zengin motiflerle hazırlanan süslü mihrap bunun yerine yerleştirilmiştir. Camide çift şerefeli tek minare mevcuttur.

Argın Yaylası

Ordu’nun Akkuş ilçesini Tokat’ın Niksar karayoluna bağlayan yol üzerinde bulunan ve Akkuş ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Argın Yaylası, 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile turizm merkezi ilan edildi. Bozulmamış doğal yapısıyla ziyaret edilmesi gereken yaylalar arasındaki Argın, kayak turizmine uygun bir yer olarak da dikkat çekmektedir. Ayrıca Ordu’da ziyaret edilebilecek diğer yaylalar ise Çambaşı, Aybastı, Keyfalan, Topçam, Cüle ve Aydoğan’dır.

Plajlar

Ordu’da görülmesi gereken çok sayıda doğal güzellik ve plaj da bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; Boztepe, Gülyalı’daki doğal plajı ile Turnasuyu, Akkuş’taki Küçükkertil, Fatsa’daki Gaga Gölü, Gölköy’deki Ulugöl, Harçbeli ve kış sporları için uygun olan Aydoğan Tepesi, Ulubey’de bulunan Sayacabaşı’dır.

Ordu mutfağından nefis lezzetler…

Balık, sebze ve meyve bakımından zengin olan Ordu’da, mutfak kültürü de buna göre şekillenmiştir. Balıkçılık, fındık, mısır tarımı, arıcılık ve yaylacılığa dayalı ekonomisi, Ordu mutfağının oluşmasında en önemli unsurlardır. Zengin Ordu mutfağından bazı lezzetleri sizler için derledik.

Kara Lahana Çorbası

Temizlenip yıkanan pancar, ince ince doğrandıktan sonra bir tencerede yağ eritilir. İnce bir şekilde doğranmış soğanlar, yağda pembeleşinceye kadar pişirilir. Pancar yeşil rengini kaybetmesin diye kaynar suya önce tuz eklenir. Ardından doğranmış pancar ve önceden haşlanmış fasulye ilave edilir. Epey bir süre kaynatılmasının ardından elenmiş mısır unu kaynayan yemeğin içine elle az az dökülür. Topaklaşmaması için kaşıkla sürekli karıştırılmalıdır.

Balık Çorbası

Yağ ile un kavrulduktan sonra soğuk suyla kıvama gelene kadar açılmalıdır. Kaynamasının ardından minik küpler halinde doğranan havuç ve defneyaprağı eklenir. Havucun pişmesine kadar kaynatılır. Yanda temizlenen balık, kısık ateşte az miktar suyla haşlanmaya bırakılır. Daha sonra soğuyan balığın kılçıkları çıkarılır, didiklenerek veya küp küp doğranarak kaynayan çorbanın içine konulur. Kaynatmadan ateşin altı kapatılır ve çorbadaki defneyaprakları çıkarılıp demlenir.

Yahni

Kuşbaşı et, tencerede suyunu çekene kadar pişirilirken, yanda az zeytinyağıyla doğranmış soğan ve salça kavrulur. Tereyağı eklenerek bir süre daha kavrulduktan sonra üzerine çorbalık şekilde doğranmış patates eklenir. Patates biraz piştikten sonra yanda pişirilen et ve kaynar su eklenerek pişirilir. Pişme işleminin bitmesine az kala doğranmış sarımsak eklenir. Karabiberi ve tuzu eklenip yemek ocaktan alınır.

Pancar Döşemesi

Ayıklanıp yıkanan pancar ince doğrandıktan sonra kaynayan suya atılır ve birkaç dakika haşlanır. Ardından süzgece alınır ve soğanlar ince ince doğranıp kıyma ile pişirilir. Karışıma eklenen haşlanmış pancar karıştırılır ve sıcak su eklenip yüksek ateşte pişirilir. Yıkanmış pirinç ya da bulgur, ayrıca acı biber eklenir ve pişirilmeye devam edilir.

Etli Pancar Sarması

Saplarından ayrılan pancar, kaynar suda biraz diri kalacak biçimde haşlandıktan sonra soğuk suda süzgeçten geçirilir. Başka bir kapta ise kıyma; ince doğranmış soğan, pirinç, maydanoz, salça, tuz ile karabiber ve biraz da su eklenerek karıştırılır. Pancar, damarlı tarafı iç kısma gelecek biçimde düz bir tabağa konulur ve elde edilen iç arasına konulur, 3 santim eninde küçük sarılır. Düzgün bir şekilde tencereye dizildikten sonra aralarına kuşbaşı kemikli et konulur. Kalan salça sıcak suda ezildikten sonra dolmanın üzerine eklenir. Dağılmasın diye dolmaların üzeri kapatılmalıdır. Kaynamaya bırakıldıktan sonra üzerine tereyağı ve sıvı yağ eklenir. Suyu çekerse sıcak su eklenir.

Hamsi Köftesi

Ayıklanıp kılçıkları çıkarılan hamsiler, yıkanır ve tuzlanır. Hamsilerin üzerine ekmek içi ufalanır; yumurta, un, salça, köfte baharı dövülmüş sarımsak, maydanoz ve rendelenmiş soğan eklenir. Her şey birlikte iyice yoğrulduktan sonra köfte şekli verilerek, yağda kızartılır ve afiyetle yenir.

Levrek Buğulama

Temizlenen, doğranan ve yıkanan balıklar tuzlandıktan sonra bir süre süzgeçte tutulur. Uygun ölçüde tepsiye konulmasının ardından suyu üzerine ilave edilir. Domates püre şeklinde doğrandıktan sonra sarımsaklar iri iri doğranmalıdır. Normal ateşte 10 dakikaya yakın pişirilen yemeğe sıvı ve tereyağı eklenir ve kapak örtülür. Ardından ateşin altı açılarak, harlı ateşte yarım saat kadar pişer ve servis edilir.

Galdirik Kavurması

Ordu’da yetişen bir bitki olan galdirik, yıkandıktan sonra ince ince doğranır ve tuzlu kaynar suda haşlanmaya bırakılır. Daha sonra üzerinden soğuk su geçirilir ve tencereye sıvı yağ eklenir. Doğranan soğanlar pembeleşme kıvamına kadar kavrulduktan sonra pul biber eklenip, galdirik ilave edilir ve karıştırılarak kavrulmaya devam edilir. Doğranmış maydanoz ve çırpılmış yumurta eklenerek servise hazır hale gelir.

Sakarca Kayganası

Ordu bölgesinde yetişen bir yabani bitki olan Sakarcalar temizlenip yıkandıktan sonra kaynayan suda soğan kısımları yumuşayıncaya kadar haşlanmaya bırakılır. Ardından suyu süzülür ve ince ince doğranır. Yumurta, mısır unu, tuz eklenip karıştırılmasının ardından teflon tavada sıvıyağ ile altı üstü çevrilerek kaygana biçiminde kızartmaya başlanır. Kızardıktan sonra sıcak sıcak dilimler haline getirilir ve afiyetle yenir.

Fındıklı Un Helvası

Un, yağla birlikte pembeleşme kıvamına gelinceye kadar kavrulurken, ayrı bir kapta şeker, soğuk su ile karıştırılarak bir şerbet yapılır. Ardından bu şerbet, kavrulmuş unun üzerine yavaşça dökülüp iyice yemesi sağlanır. Eğer arzu edilirse fındık ya da ceviz eklenir.

Ordu, renkli festivalleriyle eğlenceli bir tatil sunuyor…

Ordu’nun sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikleri festivallerine de yansıyor. Özellikle yaz aylarında yapılan festivaller oldukça eğlenceli bir tatil imkanı sunuyor. Ordu’da yapılan festivallerin belli başlılarını sizler için derledik.

Çambaşı Kar Festivali (Kabadüz, 31 Ocak)

Kabadüz ilçesinin Çambaşı Yaylası’nda ocak ayı sonunda yapılan festival, kar üzerindeki kızak yarışları, karda yapılan güreş müsabakaları ve off-road yarışlarıyla renkli bir görüntü sunuyor. Bölge halkının yanı sıra festivale turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Mayıs Yedisi Şenliği (Ordu, 20 Mayıs)

Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Mayıs Yedisi Şenliği, Hızır ve İlyas peygamberin dalgaların kırılmasının ardından deniz sularının karayla temas ettiği yerde buluştukları gün olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda baharın gelişi olarak kutlanan festival kapsamında, deniz kıyısına gidilerek yedi dalgadan atlanıp dilekler dileniyor.

Uçurtma Şenliği (Ordu, 14 Haziran)

Belediyenin Tayfun Gürsoy Parkı’nda organize ettiği şenlik her yıl büyük ilgi görüyor. Uçurtma yarışmasında; uçurtmasını en yükseğe ulaştıran, en büyük ve en orijinal kategorilerinde birinci olan yarışmacılara çeşitli hediyeler veriliyor.

Ünye Uluslararası Kültür-Sanat ve Turizm Festivali (13-19 Temmuz)

Geçmişi oldukça eski bir tarihe dayanan bu festival, 1980’li yıllarda Altın Fındık Festivali adıyla yapılıyordu. Ancak 1991’de Ünye Uluslararası Kültür-Sanat ve Festivali ismiyle yapılmaya devam etti. Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan festivalde yarışmalar ve konserler düzenleniyor.

Uluslararası Çınar Festivali (Fatsa, Temmuzun 2. Haftası)

Fatsa’da yapılan festival kapsamında; çeşitli konserler, sünnet şölenleri, resim sergileri, kermesler, sportif etkinlikler ve halk oyunları etkinlikleri yer alıyor. Fatsa’da yapılan festivale çevre ilçelerden ve turistlerden de yoğun ilgi oluyor.

Perşembe Yaylası Şenliği (Perşembe, 25-26 Temmuz)

Kaymakamlık, belediye ve diğer kamu kuruluşlarının düzenlediği festivale Türkiye’nin farklı yerlerinden kişiler katılıyor. Etkinliklerde en çok ilgi çeken ise at yarışları oluyor.

Ordu’da yapılan diğer festivaller

Ayrıca Ordu’da; Altın Fındık Kültür ve Sanat Festivali, Off-Road ve Bisiklet Gezileri, Kar Festivali, Karagöl Zirve Yürüyüşü, Gençlik Yarışmaları, Orman Gülü Festivali, Vosvos Şenliği, Fotoğraf Yarışması, Aybastı Güreş Festivali, Kabayatak Şenlikleri, Gelinkaya Kültür-Sanat ve Turizm Festivali, Düzoba Yayla Şenlikleri ve Yağlı Güreş Müsabakası gibi çok sayıda festival ve etkinlik de her yıl düzenleniyor.
Ordu Gece Hayatı

Ordu Gece Hayatı


Ordu’da gece hayatı, sahildeki mekanlarda yaşanıyor…

Gece hayatının batı illerine göre görece zayıf olduğu Ordu’da, doğu kentlerine göre ise hareketli bir eğlence hayatı yaşanıyor. Kente gelen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler, genelde sahilde yer alan mekanlar oluyor. Buradaki kafe, restoran, bar ve eğlence mekanlarında güzel vakit geçiren ziyaretçiler, bazı mekanlarda sabah saatlerine kadar eğlenme imkanı bulabiliyor. Ordu’daki bazı mekanlarda canlı Karadeniz müziği eşliğinde eğlenme imkanı da mevcut. Atatürk Bulvarı’nda bulunan Roof Bar, Havuz Bar, Lobby Bar ve Fatsa ilçesinde bulunan Fatsa Maksim Gazinosu ilde yer alan mekanlardan bazılarıdır.

Sonuçları sırala:

Anemon Ordu
Ordu Türkiye

0 görüşler

Anemon Ordu; Şehir merkez’de Ordu-Giresun havaalanı’na  17 km mesafededir. Oda kahvaltı konseptinde çalışan otel yılın 365 günü konuklarına hizmet vermektedir.

ortalama fiyatı150TL SEÇİN

The Wyspy Hotel
Ordu Türkiye

0 görüşler

Wyspy; single, double, suite ve king oda seçenekleriyle kaliteli ve şirin bir Ordu oteli.

ortalama fiyatı200TL SEÇİN