TatilCity.NETTatilCity.NET

Rize Gezi Rehberi

Rize Gezi Rehberi

Rize Gezi Rehberi

Rize ili, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan ve Karadeniz'e sahili olan kentidir. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Rize; batısında Trabzon, doğusunda Artvin, güneybatısında Bayburt, güneyinde Erzurum illeri ile komşudur. Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan Rize'de en önemli tarımsal ürün çaydır. Son dönemde alternatif bir ürün olarak kivi meyvesi yetiştiriciliği de yapılan kentte, iklim ve yer şekilleri tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde oldukça belirleyicidir.


Rize'de yaz mevsimi ılık, sonbahar ve kış mevsimleri ise yağışlıdır. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Rize, bölgenin en karakteristik özelliklerini taşır. Anadolu'nun diğer bölgelerinden coğrafi yapısıyla olduğu kadar kültürel yapısı ile de farklı olan Rize; dik yamaçlı vadileri, zirvelere ulaşılabilen dağları, buzul gölleri, yaylaları, tarihi kemer köprüleri ve kaleleri, dereleri ile özel bir turizm beldesi olmasının yanı sıra tarihi güzellikleri ile de öne çıkar.


Muhteşem doğası ile Rize ilçelerinde hoşça vakit geçirebilirsiniz

Pazar

İlçe merkezi, deniz kıyısında Pazar Deresi’nin denize döküldüğü yerde kuruludur. Rize-Artvin karayolu ilçe sınırları içindedir. İlçe toprakları dar kıyı ovası ile hemen ardından yükselen dağlardan oluşur. Dağlar derin akarsu vadileriyle parçalanan ormanlardan oluşur. İlçenin başlıca akarsuları; Pazar, Merdivenli, Kalecik, Bodaçavi ve Ocak dereleridir. İlçe Belediyesi, 1854 yılında kurulmuştur. Deniz seviyesinden 10 metre yükseklikte olan ilçe, Artvin-Rize devlet yolu üzerinde kurulmuştur. İlçenin doğusunda Ardeşen, batısında Çayeli, güneyinde Çamlıhemşin ile Hemşin, kuzeyinde ise Karadeniz bulunur. Türkiye’nin en yağışlı bölgesi içinde olan ilçede özellikle temmuz ve nisan ayları arasında yağış miktarı artış gösterir. Hakim yağmur tipinin siklonik olarak adlandırıldığı ilçede yaz aylarında ise konveksiyon sağanak yağmurlara rastlanır.


Fındıklı

Fındıklı, Rize'nin 60 kilometre doğusunda bulunan bir sahil ilçesidir. Doğusunda Arhavi, batısında Ardeşen, güneyinde Yusufeli ilçeleri ve kuzeyinde ise Karadeniz ile komşudur. 13 kilometre kıyı şeridi olan ilçenin, vadileri arasında düzlüklere rastlamak mümkündür. İlçe topraklarını Sümer, Arılı, Yeşildere ve Çağlayan dereleri etrafındaki vadiler sınırlar. Bu dereler boyunca yer yer otlak ve yaylalar yer alır. Tipik Karadeniz arazi yapısı ve iklimine sahip olan Fındıklı`da yılın altı ayı kapalı, dört ayı bulutludur. Yöre halkının başlıca geçim kaynakları arasında başta çay ve fındık olmak üzere; narenciye, meyvecilik, su ürünleri, arıcılık ve hayvancılık bulunur. İlçede birçok çay fabrikası vardır. Son yıllarda kivi üretimi de artmıştır. 1953 yılında ilçe statüsüne kavuşan ilçede belediye 1948'de kurulmuştur.


İyidere

Doğusunda Derepazarı, batısında Of, güneyinde Kalkandere ve kuzeyinde Karadeniz ile sınırlı olan İyidere ilçesi, deniz kıyısında kurulmuştur. Doğu Karadeniz Dağları, ilçenin güneyini boydan boya bir duvar gibi kaplar. Bu sayede ilçenin doğu ve güney yönüne gidildikçe rakımın yükseldiği görülür. Yer üstü kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilçenin en önemli su kaynağı İyidere'dir. Kıyı kesiminde ılık ve bol yağışlı iklime rastlanırken, içerilere doğru rakımın artmasıyla birlikte iklimin sertleştiği görülür. Eski adı ‘Aspet’ olan ilçe, Cumhuriyet'in kurulmasının ardından bucak konumuna yükselir. İlçe adını İyidere Çayı'ndan alır. 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşan ilçede başlıca geçim kaynağı tarımdır. Özellikle çay üretiminin yapıldığı ilçede; mısır, kenevir, narenciye, fındık üretimi ve hayvancılık da yapılır.


Çamlıhemşin

Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin, İspir, İkizdere ve Yusufeli ilçeleri ile komşu olan Çamlıhemşin; Rize'nin en fazla bilinen ilçelerindendir. İlçe, yayla turizminin merkezi sayılan kaplıcasıyla ünlü Ayder Yaylası, Kaçkar Dağları Milli Parkı ve sahip olduğu tarihi köprüleri, konakları, şelaleleri ile her yıl yerli ve yabancı turisti ağırlar. İlçenin engebeli topografyası nedeniyle tarımsal üretimde çeşitlilik azdır. Bu nedenle bölge genelinde ormancılık ve arıcılık en önemli gelir kaynaklarıdır. İl genelinde olduğu gibi Çamlıhemşin ilçesinde de çay üretimi kayda değer paya sahiptir. Doğal güzellikleri ile kentin tüm turizm potansiyeli taşıyan ilçede yerel halk, geçimlerini büyük kentlerde sağlar ve ilk fırsatta ilçeye geri döner. Bunun dışında ilçede yerleşik yaşayanlar ise mevsimlik orman işçiliği, fabrika işliği, fırın, bakkal, ayakkabıcılık gibi alanlarda çalışır. İlçede az da olsa hayvancılık da yapılır. Özellikle 2000 metreden daha yüksek rakımlı yaylalarda otlak ve çayırlar hayvan yetiştiriciliği açısından oldukça elverişlidir. Ayrıca yörede arıcılık da gelişmiştir. Dağların yüksek kesimlerinde ve yaylalarda endemik bitki türleri balının lezzetini ve niteliğini artırır. Anzer (İkizdere) balının yanı sıra Ayder ve karakovan balları da bölgenin sevilen bal türleri arasındadır.


Derepazarı

Batısında İyidere, kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Merkez ilçe ve güneyinde İkizdere ile sınırlıdır. Karadeniz iklim koşullarının hakim olduğu ilçe ılık ve bol yağışlıdır. Ekonomisi çay üretimine dayalı olan ilçede altı adet çay fabrikası vardır. Özellikle mayıs-ekim ayları arasında çay tarlalarında faaliyetler artar. İlçede çay üretiminin yanı sıra küçük çaplı mısır, fasulye, yaprak lahana, portakal ve mandalina yetiştiriciliği de yapılır. Yörede balıkçılık da diğer ekonomik faaliyetler arasındadır. Hamsi başta olmak üzere mezgit ve istavrit bölgede avlanan çeşitlerdir. Derepazarı 1949 yılında Merkez ilçesine bucak iken, 1954 yılında belediye kuruldu. 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşan ilçe; şirin görünümü, sahile olan yakınlığı ve çay tarlalarındaki geleneksel yaşamıyla Rize'nin en bilinen ilçelerinden biridir.


Ardeşen

Doğusunda Fındıklı, batısında Pazar, güneyinde Kaçkar Dağları ve kuzeyinde Karadeniz ile komşu olan Ardeşen ilçesinin başlıca akarsuları içinde Fırtına Deresi, Dolana Çayı ve Yeniyol Deresi ilk sırada gelir. Sarp ve engebeli arazi yapısının ve iklim üzerinde kayda değer etkisi görülür. Bitki örtüsünü genelde 700 ila 2300 metre yüksekliğindeki kısımlar ormanlardan oluşur. Ormanlar ilçe arazisinin yüzde 23.7'ünü oluşturur. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede, çay ve fındık bahçeleri bulunur. Hayvancılık, çay üretiminin yapılmadığı yüksek kesimlerde yapılır. Diğer tarımsal faaliyet ise arıcılıktır. Su ürünleri üretimi kıyı balıkçılığı şeklinde kendini gösterir. Son yıllarda ilçede kültür balıkçılığı da artmıştır. İlçede hamsi dışında mezgit ve istavrit avlanır. 1953 yılında ilçe olan Ardeşen belediyesi de aynı yıl içinde kurulmuştur.


Kalkandere

Kentin batısında konumlanan ilçe; Merkez, İyidere, İkizdere ve Trabzon’un Of ilçeleriyle komşudur. Kent merkezine uzaklığı 21, sahile ise 13 kilometre olan ilçe merkezi, Doğu Karadeniz Dağları'nın yüksek yamaçlarında kurulmuştur. Engebeli bir araziye sahip olan ilçede, yükseklikleri bin metrenin altında birçok tepe vardır. Ormanla kaplı dağlar, akarsu vadileriyle parçalanmıştır. Kentin en önemli su kaynaklarından İyidere ilçe sınırları içindedir. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede başlıca tarım ürünü çaydır. Yanı sıra armut, patates, mısır ve fındık üretiminin de yapıldığı ilçenin dağlık kesimlerinde hayvancılık da yapılır.


Hemşin

Hemşin, Rize’nin eski yerleşim yerlerindendir. Kuzeyinde Pazar, batısında Çayeli ve Kaptanpaşa, güneyinde Çamlıhemşin yaylaları bulunan ilçe, denizden 18 kilometre içeridedir. Rize kent merkezine 57 kilometre mesafede olan ilçe merkezi, Doğu Karadeniz Dağları'nın yüksek yamacında kurulmuştur. Eski ismi Ortaköy olan Hemşin ilçe toprakları dağlıktır. Hemşin, ılıman kuşağın yüksek enlem iklim tipine girer. Her mevsim yağışlıdır. Yazları serin, kışları ılıktır. Dağlar denize paralel olduğundan hava kütlerleri buralarda bol miktarda yağmur bırakır. Cumhuriyet döneminde 1924 yılında yapılan düzenleme ile Pazar’a bağlı bir bucak konumundaydı. 1990 yılında ilçe olarak kuruldu. 1991 yılı itibarıyla Hemşin ilçe olma statüsüne yeniden kavuştu. Ekonomisi tarıma dayanan ilçede; mısır, fasulye, karalahana, patates ve çay yetiştirilir. Son zamanlarda kivi üretimi de artmıştır.


Çayeli

Çayeli, Rize'nin 19 kilometre doğusundadır. Doğuda Pazar, güneyde Çamlıhemşin ve İkizdere, batıda Merkez ilçeleri ile sınırlıdır. Kuzeyden Karadeniz'le çevrilidir. İlçenin kayda değer bölümü, Doğukaradeniz Dağları'nın en büyük kesimini oluşturan Rize dağları ile sınırlıdır. Güney ucunda yükselti 2 bin metreyi aşıyor. BüyükDere Çayı ilçeden geçerek, Karadeniz`e dökülür. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede; çay önemli bir geçim kaynağıdır. Dar kıyı şeridi, Çayeli'nde hem yerleşim, hem de tarım için elverişli tek alanıdır. Nüfusun büyük çoğunluğu da burada toplanmıştır. Meyveciliğin de geliştiği ilçede, armut en çok yetiştirilen üründür. Dağ köylerinde hayvancılık öne çıkar.


İkizdere

İkizdere İlçe merkezi, yüksekliği 2 bin metreyi aşan sarp ve yüksek Rize dağlarının birleştiği derin vadide kurulmuştur. Karşılıklı birbirine bakan iki dağın ortasında Çamlık Deresi ile Cimil Deresi'nin buluştuğu yerde kurulan ilçe ‘iki dere’ anlamında kullanılan İkizdere adını almıştır. Yüzde 45 dolayında eğim arz eden sarp dağların alçak kısımları ormanlardan oluşur. Bitki örtüsünün büyük bölümünü kaplayan ormanlarda iğne yapraklı ağaçlar, kızılağaç, gürgen, meşe, kestane, ladin, köknar ağaçlarına rastlanır. Tipik Karadeniz iklimi etkisinde olan ilçe, her mevsim yağış alır. 1933 yılına kadar ismi Kura-i Seba olarak bilinen ilçe, söz konusu tarihten sonra bucak merkezi olarak İkizdere adını alır. İkizdere Belediyesi 1952`de kurulmuştur. Tarıma dayalı ekonomisi ile ilçede çay ve patates önemli geçim kaynağıdır. İlçede yanı sıra mısır, armut, fındık ve kivi yetiştiriliği de yapılır. Yaylacılık yoluyla sığır ve koyun beslenen ilçede, arıcılık da yapılır. Anzer balı ile adını duyuran ilçe, Rize'nin bilinen ilçelerinden biridir.


Güneysu

Doğuda Çayeli, batıda İkizdere, kuzeyde Merkez ve güneyde Erzurum ili ile çevrili olan Güneysu ilçesi; Karos Dağı`nın güneyinde, Kıbledağı ve Ayane tepelerinin eteğinde kuruludur. İlçede yükseklikleri 2 bin metrenin altında kalan birçok tepe bulunur. En yüksek tepesi Kıbledağı olan ilçe, engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Vadi aralarından çok sayıda dereye rastlanır. Ballı dere, İslahiye Kıbledağı ve Gürgen dereleri birleşerek, Potomya Çayı'nı oluşturur. Dört mevsim ılık ve yağışlı bir iklime sahip olan ilçenin eski adının Potomya olduğu biliniyor. 1942 yılında bucak iken, 1988 yılında ilçe statüsüne kavuşan Güneysu'nun temel geçim kaynağı tarımdır. Çay başlıca tarım ürünüdür. Son yıllarda kivi yetiştiriciliği de artmıştır. Yüksek kesimlerinde hayvancılığında yapıldığı ilçede çok sayıda fabrika yer alır.


Hava ve karayolu ile Rize’ye ulaşım artık daha kolay

Karayolu

Türkiye'nin tüm bölgelerinden karayolu bağlantısı bulunan Rize; doğuda Artvin'e 159 kilometre, batıda Trabzon'a 76 kilometre, güneyde Erzurum'a 251 kilometre mesafededir. Doğu Karadeniz sahil şeridi üzerinde bulunan Rize’de, ulaşım karayolu ve deniz yoluyla yapılır. Ulaşımda ağırlıklı olarak karayolu kullanılır.


Havayolu

Havayolu ile ulaşım, Rize’ye en yakın il olan Trabzon havalimanı aracılığıyla sağlanır. Rize'ye havayolu ile Trabzon ve Erzurum üzerinden yapılır. Trabzon Hava Limanı'na uzaklık 70 kilometredir. Ayrıca Rize Artvin Havalimanı inşaatı da devam etmektedir.

rize uçak biletiRize ucuz uçak bileti

[wprpi by=”tag” post=”11″ icon=”none”]

[wprpi by=”tag” post=”11″ icon=”none”]

[wprpi by=”tag” post=”11″ icon=”none”]

Rize otelleri Tatil City’de.. Rize’den otel seçerken uygun ve kaliteli olanları seçmeye özen gösterdik. Ayrıca, ucuz tatil fırsatı arayanlara bir tüyo.. Uygun fiyatlı Rize uçak bileti web sitemizde!..

Rize’de yapılacak şeyler

Rize’ye gitmek isteyenler için çeşitli bilgiler… “Rize’de Yapılacak Şeyler” bu şehir hakkında turistik bir el kitabı gibi hazırlandı. “Bu yazılanlar bana yetmez” diyenler için de çok daha fazla detay içeren Rize gezi rehberi hazırladık.

Rize Gezi Rehberi

Rize Gezi Rehberi


Rize, doğal yapısı ile birçok doğa ve su sporuna olanak tanıyor

Akarsu sporları

Rize’de akarsu sporları meraklılarını buluşturan Fırtına Deresi, son yıllarda kentte adını duyuran önemli noktalardan biridir. Fırtına Deresi, Kaçkar Dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçlarının derelerle buluşmasıyla meydana gelmiştir. Bu nedenle Rize’deki akarsular içinde akarsu turizmi açısından en önemlisi sayılan Fırtına Deresi, Ardeşen’in yaklaşık 2 kilometre batısından Karadeniz’e dökülür. Fırtına deresi 57 kilometre uzunluktadır. Çay ve meyve bahçeleri içinden, tarihi taş kemer köprülerin altından geçen Fırtına Deresi, heyecan ve sporseverler için ideal bir noktadır. Rize kültürünün kalbinden geçen bir seyahat içinde bulunmaz fırsatlar sunan dere, Rize-Ardeşen karayolundan, güneye çıkan karayolu takip edilerek, 22 kilometre sonra Çamlıhemşin’e ulaşabilirsiniz. Çamlıhemşin’in yaklaşık bir kilometre güneyinden parkura başlayabilirsiniz. 5. Kilometresinde iri kayalara dikkat etmeniz gerekiyor. 7, 8 ve 9. Kilometrelerde tehlike arz eden geçişler olduğu için suyun iyi incelenmesi şarttır.


Dağcılık

Doğu Karadeniz dağ sıraları ile Türkiye’nin en yüksek zirvelerini bağrında taşıyan Rize, dağcılık sporu için oldukça elverişlidir. Bu sıradağların en yüksek zirvesi olan Kaçkar Dağı, Türkiye’nin dördüncü yüksek dağıdır. Rize’nin Erzurum-Artvin sınırını içine alan Doğu Karadeniz Dağları, Verçenik Dağı, Bulut Dağı ve Altıparmak Dağı yüksek zirvelerdir.


Doğa yürüyüşü

Rize turizminin en önemli turizm seçeneği olan doğa yürüyüşü, en basitinden en zoruna kadar çeşitli alternatifler sunar. Bu anlamda turizm seçeneği olarak doğa yürüyüşü, Rize’de kesinlikle baş rolü üstlenir. Her mevsim yapılabilecek bir aktivite olan doğa yürüyüşü; dinlenmek, spor yapmak, fotoğraf çekmek, kuş gözlemciliği ve botanik gibi birçok ilgi alanını içine alır. Doğa yürüyüşleri sırasında kente bağlı birçok köy ve yayla yolları, patikalar ile Rize’yi de yakından tanıma şansı yakalayacaksınız.


Heliski

Heliski, yakın zamana kadar sadece İsviçre Alplerinde, Himalayalarda ve Kanada dağlarında yapılıyordu. 2004 yılı itibarıyla Avrupalı kayak tutkunları için Kaçkar Dağlarına turlar düzenlenmeye başlandı. Ayder Yaylası’nda konaklayan kayakçı ve snowboardçular, helikopterle Kaçkar Dağları’nın sarp tepelerine ulaşır. Dağların eteklerine doğru serbest stilde iniş yapma şansı yakalayan sporseverler, yüksek adrenalin ile keyifli zaman yaşarlar. Yalnızca profesyonel kayakçılar tarafından yapılan bu sporda özel malzeme kullanılır ve kesinlikle tecrübe sahibi olmak gerekir. Her yıl ocak-nisan aylarında yapılan heliski, Kaçkarların eteklerinde Ayder, İkizdere ve Ovit ve diğer yüksek rakımlı bölgelerde kayak tutkunlarını bir araya getirir. Heliski sayesinde bölgede kayak sporunun geliştirilmesi noktasında kayda değer çalışmalar yapılıyor. Yılda yaklaşık 500 kayak sever heliksi kayak sporu yapmak için Rize’yi ziyaret ediyor.


Jeep safari

İkizdere’den Fındıklı’ya, Rize yaylalarının eşsiz manzarası içinde, dere kenarlarından, toprak ve yayla yollarında, şelalelerin önünde serinleyerek bulunduğunuz ortamdan uzaklaşabilirsiniz. Doğa, tarih, kültür, kamp, yürüyüş gibi aktiviteleri bir arada yapma şansı yakalayacağınız jeep safari ile doğayı yerinde keşfe çıkabilirsiniz.

Rize Kültür Tarih

Rize - Kültür Tarih


Ormanların sakladığı kent tarihi hakkında fazla bilgi bulunmuyor

Rize'nin tarihi öncesi dönemi ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Yöredeki yoğun orman dokusu nedeniyle, Rize'nin geçmişine ışık tutacak arkeolojik bulgular, ortaya çıkarılamamıştır. Rize'nin tarihi ancak komşu illerin ve bölgelerin tarihleri ile bağlantı kurularak, değerlendirilebilmiştir. Rize ilinin adı ile ilgili olarak değişik görüşler ileri sürülür. Yunanca pirinç anlamına gelen Rhisos, Rumca'da 'Rıza' olarak dağ eteği anlamında kullanılır. Osmanlıca'da ise 'Rize' ufak kırıntı, döküntü anlamına gelir.


Rize’de gezilecek yerleri sizin için derledik

Rize‘de gezilecek yer denince hepsini bir kaleme sığdırmak oldukça güçtür. Çünkü Türkiye’nin küçük şehirlerinden biri olan Rize, eşsiz güzelliğiyle görülmeye değerdir. Oksijen bolluğuyla ve yemyeşil ovasıyla insanın hayal kurduğu ve yaşamak istediği şehirlerin başında gelir. Görsel güzelliğinin yanı sıra yemekleri, festivalleri, sıcacık insanlarıyla ülkemizin kendine has illerinden biridir.


Zil Kalesi

Sislere gömülü olan Zil Kalesi'nin oldukça derin bir geçmişi vardır. Kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı belli olmayan kale, sislerin altında kendi gerçekliğini ve geçmişini de saklıyor. İlçe merkezinin 15 kilometre güneyinde, Fırtına Deresi’nin batı yamaçları üzerinde kurulu olan kale yaklaşık yüz metre yüksekliğe sahiptir.


Ayder Yaylası

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Ayder Yaylası, 1300'lü yıllarda Halalılar tarafından kurulduğu söylenir. Rakımı 1350 metre olan Ayder Yaylası dağlarında hiç erimeyen karlar, yazın yaylaya doğru serin serin eser. Ayrıca kaplıcaları ile de ünlü olan yayla, her sezon birçok festivale ev sahipliği yaparken, birçok turisti ağırlar.


Rize Kalesi

Şehir Merkezinde yer alan Rize Kalesi, her yıl ağırladığı yerli ve yabancı ziyaretçilerine çay ve kahvaltı keyfi sunar. Eteklerinde deniz olan kale, görenleri kendisine hayran bırakan bir manzaraya sahiptir. Rize’ye kadar gittiyseniz mutlaka Rize Kalesi'ne çıkmalısınız.


Ovit Yaylası

Rize İkizdere ‘ye bağlı olan Ovit Yaylası'nda yaz kış dondurucu su bulunur. Her sene düzenlenen şölenlerde birbirinden ünlü isimlerin konser verdiği Ovit şenlikleri, Türkiye’nin her yerinden insana ağırlamaya devam ediyor.


Anzer Yaylası

Yine ikizdere’ye ait diğer adı Ballıköy olan Anzer’in meşhur ve şifa kaynağı olan Anzer balını herkes duymuştur. Ayder kadar ismini duyuramamış olsa da Anzer Yaylası, geleceğin önemli turizm destinasyonlarından biri olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor.


Rize Müzesi

Rize Müzesi'nde yaklaşık 70 arkeolojik eser, 600 sikke, binden fazla etnograf eser sergilenir. Zengin bir koleksiyona sahip olan Rize Müzesi'nde el yazmalarını da görebilirsiniz.


Ziraat Botanik Çay Bahçesi

Rize çayı içmek için en doğru seçim olacaktır. Şehir merkezinde bulunan Ziraat Botanik Çay Bahçesi'nde çayı bardakla değil, demlikle de içebilirsiniz. Buralara kadar gelip çay bahçesinde nefis Rize çayı içmeden dönmemelisiniz.


Dağmaran

Gece mıhlaması ve çay keyfini eşsiz ve doyumsuz manzaraya sahip olan Rize Dağmaran’da tüketebilirsiniz. Şehir merkezine yaklaşık 10 dakika olan Dağmaran, Rize'yi ayaklarınızın altına seren manzarasıyla başınızı döndürecek.


Kuyumcular Sokağı

Rize merkezde bulunan Kuyumcular Sokağı, sıralı bir şekilde kuyumcularla doludur. Yeni şemsiye tasarımı ile oldukça ilgi çeken sokakta sevdikleriniz ve kendiniz için alış veriş yapabilirsiniz.


Elevit Yaylası

Çamlıhemşin ilçesinde 1884 metre rakımda bulunan Elevit Yaylası, daha çok gurbetçiler tarafından yaz aylarında ziyaret edilir. Konaklama imkânı bulunan yaylanın geleneksel yayla evleri de son dönemde çok tercih ediliyor. Elevit Yaylası, horonları ile ünlü olması nedeniyle ağustos aylarında yapılan şenliklerle bu kültürün unutulmaması için birçok etkinlik düzenlenir.


Fırtına Deresi

Son dönemde adından oldukça bahsettiren ve görenleri büyüleyen Fırtına Deresi, seyir etmesi ve suyun sesi ile çok keyifli bir yer. Çevrede yemek yiyecek ve içecek yerler de bulunan dere, Rize'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alır. Bir çok dizi ve sinema filmlerine de konu olan Fırtına Deresi'nde rafting yapabilirsiniz.


Sal ve Pokut Yaylaları

Pokut yaylasından sırt takip edilirse Sal yaylasına ulaşabilirsiniz. Her iki yayla 15 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Birbirine oldukça yakın olan iki yaylada; kaymaklı kete, kaymaklı muhlama, mısır ekmeği gibi yöresel yiyecekler yiyebilirsiniz.


Ağaran Şelalesi

İlin turizm açısından en çok ziyaret edilen yerlerden birisi olan Ağaran Şelalesi, her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Birkaç yıl önce aşırı yağıştan ötürü toprak kayması gerçekleşen Ağaran Şelalesi, mutlaka görmeniz gereken yerler arasında yer alıyor.


Festivaller ve şenlikler kenti Rize...

Doğası, tarihi ve kültürüyle en çok ziyaret edilen veya merak edilen kentlerimizden biri olan Rize, birbirinden renkli festivalleriyle de seyahatinize renk katacak. Eğlence ve huzur dolu anlar yaşamanıza vesile olacaktır.


Petran Kayak Şenliği (İkizdere, 17-18 Ocak)

Şehrin İkizdere ilçesinde yer alan Meşe Köyü’nde yörenin eski adıyla organize edilen Petran Kayak Şenliği, Rize halkının snowboard sporundan etkilenmesiyle ortaya çıkar. Şenlikte ‘lazboard’ adı verilen tahtalarla yarışmalar yapılır. Yarışmacılar 250 metre uzunluktaki dik bir yamaçtan kayarlar ve yarışmaların ardından şenlik yöresel müzik aleti tulum eşliğinde oynanan horonlarla sonlandırılır.


Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenliği (30-31 Ocak)

Çamlıhemşin Ayder Kardan Adam Şenlikleri, Çamlıhemşin Doğa Sporları ve İhtisas Spor Kulübü tarafından organize edilir. Şenlik her yıl okulların yarı yıl tatiline girmesinden hemen sonra ocak sonu ve şubat ayı başında cumartesi ve pazar günleri düzenlenir. Şehirdeki ve şehrin dışındaki doğa sporları kulüplerinin katılımıyla yapılan festival, renkli ve eğlenceli anlara sahne olur. Festival kapsamında; paintball, kardan adam yapma, snowboard, karraft ve trekking gibi çeşitli etkinlikler yapılır.


İkizdere Dağ Horozu Şenlikleri (20-22 Haziran)

Dünyada nesli azalan hayvanlardan olan Dağ Horozu Rize’nin İkizdere ilçesinde koruma altına alınmıştır. Dağ Horozu adına yapılan şenlikte, nesli tükenen hayvanlara sahip çıkılması gerektiğine yönelik güzel bir örnek oluşturur. Dünyada bir hayvan için şenlik düzenlenen ilk etkinlik olması ile dikkat çeker.


Ardeşen Küçük Yayla Kültür Festivali (Temmuz’un 2. Haftası)

Karadeniz’de doğal ve ekonomik niteliklerinin yanı sıra sosyal bir olgu olarak da öne çıkan yaylacılık, uzun yıllardır bir gelenek haline gelmiştir. Ardeşen Küçük Yayla Kültür Festivali şehrin kültüründe uzun yıllardır devam eder. Kalabalık ve uluslararası bir nitelik de taşıyan festivale katılan binlerce insan birlik ve beraberlik içinde kemençe, davul ve zurna eşliğinde horon oynayarak eğlenceli vakit geçirir.


Çay ve Turizm Festivali (Rize, Temmuz’un 4. Haftası)

Kentte tarımsal ürün kapsamında öne çıkan çayının tanıtılması ve turizme canlılık kazandırılması amacıyla düzenlenen festivalde aynı zamanda şehrin ekonomik yönden de öne çıkması hedeflenir.


Anzer Bal Yayla Şenlikleri (İkizdere, 31 Temmuz-1 Ağustos)

Doğal güzelliğinin ve Anzer balının merkezi olmasının yanı sıra çok sayıda endemik türde çiçeğe de ev sahipliği yapan İkizdere, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti bölgeye çeker. Anzer Balı, Turizm ve Yayla Festivali, yoğun ilgi ve katılımla çeşitli etkinlikler eşliğinde renkli gösterilere sahne olur.


İddia ediyoruz, hamsiyi hiç bu kadar lezzetli yemediniz!

Bitki örtüsüyle, manzarasıyla, hırçın deniziyle, fıkralarıyla ve elbette mutfağıyla ünlü bir bölge olan Karadeniz’de öne çıkan bazı yemekleri ve tatları sizin için derledik. Rize mutfağının yemekleri, tatlıları, ekmekleri ve bunları kendine has pişirme usulleri ile Karadenizli olmayan insanların bile ilgisini çeken bu ilginç ve kendine has mutfak, aslında Türkiye halklarının kültür zenginliğini ortaya koyar. Karşılaştığımız birçok yemek Trabzon ya da diğer Karadeniz bölgesi illerinde de yapılır. Rize’de kendine has şekilde pişirilir. İşte Rize mutfağında aklınızı başınızdan alacak lezzetler…


Hamsikoli

Önceden temizlenen ve suya konulan hamsiler, kılçıklarından ayıklanır. Bütün sebzeler ve içyağı doğranır, un ve kaynar su ilave edilip karıştırılır. Ekmek hamuru ise hafifçe yoğrulur ve mısır ekmeği gibi plekide pişirilir. Hamsi ve içyağı tuzlu olması nedeniyle mutlaka tuz kontrolü yapılarak, tuz atılmalıdır. Ekmeğin hamuruna kaymaklı süt ve yumurta katılırsanız daha da lezzetli bir hamsikoli yapabilirsiniz.


Hamsili Pilav

Trabzon ve Rize'nin ortak lezzeti olan hamsili pilav, tereyağı ile mis gibi kokar. Bu şekilde özenle hazırlanan pilav, hamsinin muhteşem tadıyla buluşur. Fırından çıkarılıp çıtır çıtır soğumadan yenen bu lezzet, damaklarınızda unutulmayacak bir tat bırakacaktır.


Hamsi çığırtası

Tüm malzemeleri krep gibi tavaya dökerek pişirilen hamsi çığırtası, ufak köfte porsiyonları şeklinde hazırlanır. Hazırlarken kıyma yerine hamsi kullanılır ve afiyetle yenilir. Bölgede servis sırasında mutlaka salatalık da verilir.


Pekmezli kabak

Kabak tatlısının pekmezle buluştuğu hafif ekşice bir lezzet olan pekmezli kabak, bölgede en çok sevilen tatlılardan biridir. Pekmezin bir tatlıya bu kadar yakışacağı başka bir tat bulmak oldukça zordur.


Korkoto çorbası

Ana malzemesi mısır olan bu korkoto çorbası, yoğurt ya da ayran aşı çorbasını andırır. Ancak söz konusu lezzetlerden farklı olarak tereyağı veya isteğe bağlı olarak salça ile yapılır.


Çumur

Var olan mısır ekmeğinin içinin çökelek ile karıştırıp tekrar pişirmesiyle oluşan çumur, sıcak sıcak çayların tüketilir. Bölgede yanında servis edilen tereyağı ve peynir ise çumur ekmeğinin olmazsa olmazları arasındadır.


Enişte lokumu

Adı ile doğru orantılı olan enişte lokumu, düğün zamanlarında damat bohçası içinde damat ve ailesine gönderilirmiş. Yıllardan beri değişmeyen bu geleneğin lezzeti ise damaklarınızda bambaşka bir tat bırakacak.

Rize Gece Hayatı

Rize Gece Hayatı


Rize, kendine has gece hayatı ile size farklı bir atmosfer sunuyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde kentleri arasında bulunan Rize'de, gece hayatı fazla aktif olmamakla birlikte yine kendine özgüdür. Kentte, birçok bar ve canlı müzik mekanı bulunur. Rize barlarının büyük kısmında Karadeniz müzikleri eşliğinde eğlenebilir, bol bol horon tepme şansı yakalayabilirsiniz. Özellikle Tophane Mahallesi'nde yer alan Salto Bar, Rize'de gece hayatı denilince ilk akla gelen mekanlardandır. Gece geç saatlere kadar açık olan barda içkinizi yudumlarken müziğin keyfini çıkarabilir ve Rize’nin farklı yüzüyle karşılaşabilirsiniz.


Kapton More Rizeli gençlerin gece uğrak adresleri içindedir. Nezih ortamı, birbirinden lezzetli kokteylleri ve müzikleri ile bu mekanda sevdiklerinizle hoş bir akşam geçirebilirsiniz. Deniz kenarında yer alan Own Cafe Bar'da arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Özellikle Karadeniz manzarası eşliğinde içeceğinizi yudumlarken, kentin tadını çıkarabilirsiniz. Canlı müzik dinlemeyi seviyorsanız, Sazende Cafe sizleri bekliyor olacak. Birbirinden güzel Karadeniz parçalarına eşlik etme şansınız olacak. Kahve Deryası akşamları canlı müzik performansı ile adından söz ettiren bir diğer mekan olarak, müziğin ritmiyle Rize’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra gecelerinin de tadına varacaksınız.

Sonuçları sırala:

Ayder Doğa Resort
Rize Türkiye

0 görüşler

Uluslarası bir çok ödüllü olan Ayder Doğa Resort Hotel, Ayder Yaylası merkezinde bulunur.

ortalama fiyatı160TL SEÇİN
0 görüşler

Tesis genelinde ücretsiz WiFi vardır. Ayder Yaylasının nefis manzarasına sahip apart evler. Yatak ve kahvaltı fiyata dahildir.

ortalama fiyatı150TL SEÇİN

Ramada Plaza Rize
Rize Türkiye

0 görüşler

Ramada Plaza Rize; Şehirm merkezinde olan oteloda  kahvaltı konseptinde çalışmaktadır. Denize uzaklığı 50 - 100 metre mesafesi olan yılın 365 günü açıktır. Otel Trabzon havaalanı'na  75 km, Rize şehir merkezine ise  5 km mesafededir.

ortalama fiyatı250TL SEÇİN