UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne dört kültürel değerimiz listeye eklenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı biri ulusal olmak üzere 3’ü çok uluslu dosyayı UNESCO’ya gönderdi.

Somut OLmayan Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında Türikye, UNESCO’ya yönelik olarak çalışmalarına son hız devam ediyor.

Sözleşmenin icrası birimi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen yoğun çalışmalardan dolayı, 1’i ulusal ve 3’ü uluslararası olmak üzere dört kültürel değerimizi UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Temlisi Listesi’ne eklenmesi için başvuruda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ulusal aday dosyası olarak “Hüsn-i Hat: İslami Güzel Yazı Sanatı”; ortak olarak da Türkiye’nin moderatörlüklerinde Azerbaycan ile birlikte “Çay Kültürü: Kimlik, Misafirperverlik ve Sosyal Etkileşim Sembolü”, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile birlikte “Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatma Geleneği” ve Azerbaycan ile birlikte “Mey/Balaban Zanaatkarlığı ve İcra Sanatı” dosyalarını UNESCO’ya sundu.

Bu başvuruyla birlikte kayıtlı unsur sayısı ise 20’ye çıkacak. 18 unsurla Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korumnması Sözleşmesine taraf 178 ülke içinde listeye en çok unsur kaydeden 5 ülkeden biri de Türkiye..

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ise Bakanlık adına yaptığı açıklamada UNESCO nezdinde etkin olarak gerçekleştirilen somut olmayan kültürel mirasın korunması çalışması ile kültürel değerlerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünün artırılması çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini ifade etti.