Turizm sektörü bir çok sektörle ilişkili bir durumdadır. Sektörün ekonomik yönü kendi girdileri üzerinde değil diğer sektörlerle de bağlantılı olarak ilerlemektedir. Eğitim, teknoloji, sanayi gibi bir çok sektörle birlikte çalışmaktadır. Bu sektörlerden biride turizmle iç içe olan tarım sektörüdür.

Doğal kaynaklar, denizler, göller, bitki örtüsü, arazi yapısı ve topraklar söz konusu olduğunda Türkiye tarımda üretim çeşitliliğine yönelik kitle, kültür ve alternatif turizm çeşitliliğine de fırsat sunmaktadır. Turizm ve tarım benzer özelliklere sahip olduğu için birbirini tamamlanmaktadır. Tarım ve turizm birleştirilerek orta bir noktada toplanan agro-turizm faaliyeti ortaya çıkmıştır.

Bu konuyla ilgili olarak Uluslararası Eko Turizm Topluluğu’nun hazırladığı rapora göre eko turistlerin 35-54 yaş aralığını kapsadığını ve daha çok erkeklerden meydana geldiği ortaya çıktı. Ekoturistlerin %26,6’sının ise gelir düzeyi 90.000 dolar olduğu belirlendi. Bu turistlerin %39,5 ise yönetici olup, %82 ise üniversite mezunudur. Yıllık seyahat harcamaları normal turistlerden ise 2000 dolar fazla olup, ekoturist destinasyona yaklaşık 1000-1500 harcama yapmaktadır. Ekturistlik faaliyetlerde yapılan konaklamalar ise 8-14 arasında sağlayacak kişilerden oluşuyor.

Agro Turizm yani Tarım Turizm’i nedir?

Agro latince bir kelime olup Yunanca’da toprak ve tarım bilimi anlamına gelmektedir. Ürünle, konaklamayla, kırsal çevreyle bağlantılı olan çiftliklerde, pansiyonda, kampta konaklama, eğitsel gezi, yeme-içme, çiftlikte ürün ve el sanatlarının satılmasıyla alakalı olarak tanımlanmaktadır. Agro turizmi çiftlik turizmiyle karıştırılmamalıdır.

Çiftliklerde ilk olarak tatil yapma fikri ise 19. yüzyılın sonlarında Amerika’nın North Dakota eyaletinde ortaya çıkmıştır. İlk çiftlikler ise 1880 yılında hizmet sunmaya başlamıştır. 1949 yılında ise ilk çiftlik tatili broşürüyle turistlere çiftliklere tatil yapma imkanı sunulmuştur.  1992 yılında Rio Gündem 21 adlı uluslararası toplantıda bir çok ülkenin de katılımıyla çeşitli planlar ve işlerlik kazandırma gibi kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri de tarım turizminin geliştirilmesidir.

Türkiye’de uygulanan Agro Turizm uygulamaları ise şöyle;

İzmir ili Şirince köyü örneği

Gökçeada örneği

TATUTA

Pastoral Vadi Çiftliği

Mumcular örneği

Tarihi Aspat’ta Tarım Turizmi