Refakat eden veya eşlik eden anlamında kullanılır.

Accompagnateur nedir?

« Turizm Sözlüğü