Müşteriye, ileriye dönük satış amacıyla, işveren tarafından aracıya önceden verilen yer veya konaklamaya denir. Tahsisat üzerine tutulan yer işveren tarafından, tahsis edilen yeri tutana bildirilmeden, direkt olarak satılmaz.

Etiket: Allocation nedir?

« Turizm Sözlüğü