Satış dilinde, ilgi uyandırmak için sıkça başvurulan ve ürünün yararlı yönlerini vurgulayan bir sözcüktür.

Etiket: Amenity nedir?

« Turizm Sözlüğü