Hem karada hem de suda işleyebilen taşıtlara verilen isimdir. Başka bir ifade ise; hem karada hem de denizde yaşayan canlılara denir.

Etiket: Amphibian nedir?

« Turizm Sözlüğü