Bir toprak parçası veya alanıdır. IATA’nın üç coğrafi bölgesinden birini tanımlamak üzere kullanılan bir terim olduğunu da söyleyebiliriz.

Etiket: Area nedir?

« Turizm Sözlüğü