Kültürel önemi nedeniyle 19. Yüzyıl’da Boston kenti “Amerika’nın Atinası” olarak isimlendirilen bölgeye verilen isimdir.

Etiket: Athens Of nedir?

« Turizm Sözlüğü