İki defadan fazla tekrar eden yolculuklara aynı tarifenin uygulanamayacağını belirten IATA tarifesine verilen isimdir.

Etiket: Backhaul nedir?

« Turizm Sözlüğü