Bu satımda satıcı, malın gemiyle taşınması gideriyle, sigorta ettirilmesinden doğan giderleri üstlenir. Bu satımda, malın ambalaj ve gemiye yükletilmesine kadar  yapılan yoklama (muayene) giderlerinin tamamı satıcıya aittir. Yüklenen mallar geminin küpeştesini aşana kadar yarar ve zarar satıcıya, ondan sonra alıcıya aittir.

Etiket: C.I.F nedir?

« Turizm Sözlüğü