Bir rezervasyonu veya herhangi başka bir şeyi geri almak, silmek veya hükümsüz kılmak anlamında kullanılır.

Etiket: Cancel nedir?

« Turizm Sözlüğü