Ağır yükleri çekmek için manivelayla döndürülen ve döndürüldükçe çekilecek şeyin bağlı bulunduğu urgan veya halatı kendi üzerine saran çıkrığa verilen isimdir.

Etiket: Capstan nedir?

« Turizm Sözlüğü