Aylık hava tahmini formu anlamında kullanılır.

Chart nedir?

« Turizm Sözlüğü