Sağlanan veya sağlanacak bir hizmete karşılık veya bir kaybın tazmini  amacıyla verilen bedava bilete denir.

Etiket: Complimentary Ticket nedir?

« Turizm Sözlüğü