Turizm sektöründe danışma memuru anlamındadır.

Concierge nedir?

« Turizm Sözlüğü