Her türlü yükümlülüğün ilgili tüm sigortacılar tarafından paylaşılmasını ifade eden bir sigortacılık terimidir.

Etiket: Contribution nedir?

« Turizm Sözlüğü