Belirli bir topluluk veya ulus tarafından paylaşılan, tarihsel süreç içinde meydana gelen kültür bütününe verilen isimdir.

Etiket: Culture nedir?

« Turizm Sözlüğü