Irmak ağızlarında bulunan ve kabaca üçgen biçimli toprak parçasıdır. Irmakların taşıdığı alüvyonların buraya çökelmesi nedeniyle oluşmaktadır.

Etiket: Delta nedir?

« Turizm Sözlüğü