Üye devletlerin/eyaletlerin birlik oluşturduğu ancak iç işlerinde bağımsız kaldıkları bir hükümet şekline verilen isimdir.

Etiket: Federal nedir?

« Turizm Sözlüğü