Eyaletlerin ve üye ülkelerin meydana getirdiği fakat iç işlerinde bağımsız oldukları hükumet sistemi.

 Federal nedir?

« Turizm Sözlüğü