Tali bir yoldan merkezi bir noktaya yolcuları taşıyan sefer anlamında kullanılır.

 Feeder Service nedir?

« Turizm Sözlüğü