Şirketin onaysız yani konfirmasyonsuz olarak sattığı oda.

Free Sold nedir?

 

« Turizm Sözlüğü