Tesisin veya otelin ön büro müdürüdür. Kısaltılmış olarak F.O.M şeklinde kullanılır.

 Front Office Manager nedir?

« Turizm Sözlüğü