Birine, ölen bir yakınından kalan mal, mülk, para, servet anlamında kullanılır.

Etiket: Heritage nedir?

« Turizm Sözlüğü