Azami kabarma esnasında suyun ulaştığı düzeyi belirten göstergedir.

Etiket: High Water Mark nedir?

 

« Turizm Sözlüğü