Tatile çıkan kimse anlamında kullanılır.

Etiket: Holidaymaker nedir?

« Turizm Sözlüğü