Ulaşım hizmetlerinin olağan gelişim tarzını ifade eden terimdir. İsminden de anlaşılacağı üzere taşıyıcı, operasyonlarını belirli bir merkezden başlatır (göbek) ve “ispit”ler (bisiklet jantındaki teller) boyunca seferler düzenler. Farklı ispitler arasında seyahat etmek isteyen yolcular önce göbeğe gelip oradan taşıt değiştirmek durumundadır.

Etiket: Hub And Spoke nedir?

« Turizm Sözlüğü