Münferit anlamında kullanılmaktadır.

Individual nedir?

 

 

« Turizm Sözlüğü