Müşterilere teşekkür etmek ve yeni iş bağlantıları kurmak umuduyla işveren pahasına teklif edilen gezi için kullanılan argo ifadedir.

Etiket: Junket nedir?

« Turizm Sözlüğü