Sinir uçlarını etkileyerek duyu kaybına, dolayısıyla da hissedilmeyen yaralanmalar nedeniyle dış görünüşte bozulmalara yol açan, az da olsa bulaşıcı hastalık çeşididir. Kolayca tedavi edilebilir olmasına rağmen az gelişmiş ülkelerde hala yaygın olarak görülmektedir.

Etiket: Leprosy nedir?

« Turizm Sözlüğü