Satış fiyatını elde etmek için net fiyata ilave edilen tutardır. Başka bir deyişle brüt kâr anlamında kullanılır.

Etiket: Mark-Up nedir?

« Turizm Sözlüğü