Kişisel kaza sigortasıyla karıştırılmaması gerekir. Bir kaza her iki türden poliçenin kapsamına girebilir. Ancak temelde ikisinin kapsamı farklıdır. Tedavi masrafları poliçesi, sigortalının kaza veya hastalık sonucu tedavi giderlerini ve bağlı masraflarını karşılar. Tedavi masrafları terimi hastane konaklama giderleri, ilave yolculuk giderleri ve cenaze yahut cenazenin memlekete geri getirilmesi masrafları kadar tıbbi tedavi giderlerini de kapsayan oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.

Etiket: Medical Expenses Insurance nedir?

« Turizm Sözlüğü