Suyla aynı ağırlıkta, dolayısıyla da ne batar ne de yüzer durumda olma halidir.

Etiket: Neutral Buoyancy nedir?

« Turizm Sözlüğü