Hasar gören ya da çalınan kişisel eşyaların yerine yenisinin alınmasını veya tamir edilmesini karşılayan sigorta türüdür. Eşyaların bir yere giderken kaybolması durumunda bunlardan “aciliyet” gerektirenlerin alımını da kapsar.

Etiket: Personla Possessions Insurance nedir?

« Turizm Sözlüğü