Oda gözlerinden her birine denir.

Pocket nedir?

« Turizm Sözlüğü