Bir evrak üzerine tanzim tarihinden sonraki bir tarihi atmak şeklinde ifade edilebilir. Çoğunlukla taşıyıcıya yapılan ödemeyi geciktirmek için başvurulan bir yöntemdir.

Etiket: Post-Date nedir?

« Turizm Sözlüğü