1. Kalıtımsal olarak belli, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insan topluluğudur. 2. Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölümü ifade eder.

Etiket: Race nedir?

« Turizm Sözlüğü