Üzerinde bir veya birkaç değişiklik yapmak üzere bir dokümanı yeniden basmak anlamında kullanılır.

Etiket: Reissue nedir?

« Turizm Sözlüğü