1. Demiryollarında kullanılan lokomotif, vagon ve diğer taşıtlar. 2. (ABD) Bir şirketin karayolu taşıtlarıdır.

Etiket: Rolling Stock nedir?

« Turizm Sözlüğü