Acenteden uzak bir mahalde trafik dokümanları basabilen ve çıkarabilen bilet yazıcısıdır.

Etiket: Satellite Ticket Printer nedir?

« Turizm Sözlüğü