İhtiyar ya da emekli kimseler için kullanılır.

Etiket: Senior Citizen nedir?

« Turizm Sözlüğü