Küçük bir gemi gibi kullanılabilen tek direkli büyük sandala denir.

Etiket: Sloop nedir?

« Turizm Sözlüğü