Kayak ya da snowboard yaparken kişinin isteyerek ya da istemeyerek yerden kesilip havaya zıplaması anlamında kullanılan bir kelimdedir.

Etiket: Taking Air nedir?

« Turizm Sözlüğü