Türkiye’ye vize uygulayan ülkeler hangileri? Bu ülkelere nasıl vize alınır? Vize almak bizim işimiz. Ermenistan vizesi için bütün işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ermenistan vize işlemleri tamamlanır. Ucuz Ermenistan vizesi için bizi arayın.

Ermenistan kuzeyinde Gürcistan, kuzeydoğuda Türkiye, batısında Azerbaycan, güneyinde Nahcivan ve İran ile komşu bir ülkedir. Nüfusun büyük çoğunluğunu Ermeniler oluştururken ayrıca halk arasında Azeri Türkleri, Gürcüler ve Ruslar da bulunur. Ermenistan’a seyahat etmek isteyenlerin Ermenistan vize işlemlerini tamamlamaları gerekir.

Ucuz Ermenistan vizesi isteyenler..

Ülke yer yer yükselen dağlarla, yüksek bir yayla üzerinde yer alır. Karasal iklim hakim olmakla beraber hiçbir denize kıyısı bulunmaz. Ortak sınırımızı oluşturan Aras Nehri en önemli akarsuyudur. Ayrıca Gökçe Gölü en büyük göldür.

Ucuz Ermenistan Vizesi - Ermenistan vize işlemleri

Ucuz Ermenistan Vizesi

Tarım ürünleri olarak ülkede en çok tahıl, tütün, pamuk, üzüm ve şeker pancarı yetiştirilir. Tarım haricinde yer altı ve sanayide de atılımları mevcuttur. En önemli yer altı kaynakları arasında boksit ve bakır bulunur. Sanayi kollarında ise kimya, dokuma, besin öne çıkar. Ülkede konuşulan resmi dil Ermenicedir ve dil Hint-Avrupa dil ailesinin mensubudur. Eski Ermeni dili ise sadece dini görevliler tarafından konuşulur. Çağdaş Ermeni dili iki kola ayrılmış vaziyettedir. Bunlar Batı ve Doğu Ermenicedir. Doğu Ermeni dilini daha çok Ermenistan’da, İran’da yaşayanlar konuşmakta olup Batı Ermeniceyi daha çok Türkiye Ermenileri konuşur. Ermenistan vizesi dışında ucuz uçak bileti fiyatları konusunda da web sitemizi kullanabilirsiniz.

Ülkede turizm destinasyonları arasında; Gökmescit, Ermenistan Tarih Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Ermenistan Milli Galerisi, Ulaşım ve İletişim Bakanlığı, Dış işleri Bakanlığı, Erivan Opera Binası ve Hükumet Binası sayılabilir.

Ermenistan’a gitmek isteyen Türk vatandaşları vize işlemlerini yapmalıdır. Bordo pasaportlu vatandaşlar Ermenistan sınır kapısında vize alabilir. Diplomatik, hususi, hizmet pasaportu bulunanlar ise sınırda vize alamaz. Bu nedenle seyahat öncesinde mutlaka diplomatik/konsüler temsilcilikleri ile irtibata geçmek faydalı olur.

Ermenistan vize işlemleri

Ermenistan vizesi için gerekli belgelerin bildirilmesi, belgelerin kontrolü, belgelerin konsolosluğa gönderilmesi ve konsolosluktan gelecek cevabın ilgili kişiye aktarılması gibi tüm prosedürler yetkililerimiz tarafından uygun bir şekilde yapılır. Ermenistan vizesi için yetkililerimizde irtibata geçerek gerekli yardımı alabilirsiniz.

Ermenistan Vizesi Başvuru formu