Acentenin indirimi anlamına gelir. Havacılık biletlerinde, izin verilen indirim miktarını belirten ikincil kodlu harflerle ifade edilir.Örneğin: AD75 = %75 gibi

Etiket: Ad nedir?

« Turizm Sözlüğü